Pałac Saski

Intencją odbudowy pałacówSaskiego i Brühla wraz z zespołem kamienic przy ul. Królewskiej jestprzywrócenie żywego w społecznej wyobraźni, a utraconego w brutalny sposób,pejzażu przedwojennej Warszawy. Podział funkcjonalny obiektów zostałprzemyślany w taki sposób, aby możliwe było łatwe wyodrębienie trzech budynków- Senatu, Urzędu Wojewódzkiego oraz obiektu kultury. Proponowana koncepcjaopiera się na założeniu, że odbudowa nigdy nie jest jedynie odtworzeniem murówi estetyki z przeszłości, a raczej jest proces kształtowania na nowo tożsamościmiasta przy zaznaczeniu wpływów współczesności. Możliwie najwierniej odtwarzamyzewnętrzny kształt architektoniczny całego kompleksu budynków wraz zgrubościami ścian, tektoniką elewacji, przy zachowaniu tradycyjnych materiałówwykończeniowych. Eksponujemy autentyczne fragmenty Pałacu Saskiego poprzezwkomponowanie zachowanych reliktów w elewację i ich wyraźne odcięcie ododtworzonych ścian i detali, w tym najbardziej okazałego reliktu, stanowiącegosferę sacrum, Grobu Nieznanego Żołnierza.

Typ:

transformacje i dziedzictwo

kultura

edukacja

przestrzeń publiczna

Funkcja:

użytecznośc publiczna

Inwestor:

Pałac Saski Sp. z o.o.

Data:

2023

2030

Lokalizacja:

Warszawa

Powierzchnia:

37105

m2

Status:

w trakcie realizacji

Nagrody:

I nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji dotyczącej odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Bruhla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie

Autorzy:

Szczepan Wroński, Andrzej Bulanda, Małgorzata Dembowska, Krzysztof Moskała, Piotr Hardt, Zuzanna Wodowska, Maja Przewoźnik, Jakub Hlebowicz, Michał Czerwiński, Agnieszka Roś, Nina Wojtczuk-Hejduk, Maciej Wewiór