Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie Xylopolis w Białymstoku

Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie Xylopolis będzie nowoczesnym obiektem kultury, który połączy funkcje edukacyjne, wystawiennicze i rekreacyjne.

Realizacja siedziby Xylopolis to projekt strategiczny dla regionu, a jej zadaniem będzie zarówno stworzenie centrum kultury integrującego lokalną społeczność, jak i promowanie tradycji, natury oraz marki Podlasia w Polsce i Europie.

Koncepcja formy architektonicznej Xylopolis wzięła się z pogłębionego namysłu nad relacją człowieka z naturą – wspólnej egzystencji, wpływu człowieka na ekosystem naturalny i biorącej się z niego odpowiedzialności. W odpowiedzi na ekologiczne i społeczne wyzwania przyszłości chcemy zakreślić perspektywę przepełnioną przekonaniem o mądrości człowieka i możliwości racjonalnego, odpowiedzialnego zarządzania zasobami naturalnymi. Ich źródła odnajdujemy w wielopokoleniowej tradycji i historii drewnianej kultury Podlasia, jak i współcześnie tworzonych i praktykowanych w regionie najnowszych technologiach budownictwa drewnianego. Wzorem dla koncepcji architektonicznej Xylopolis stał się projekt Pawilonu Polski na Expo 2020 w Dubaju, w którym oryginalnie prezentowana była ekspozycja podlaskiego Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie. Podobnie jak nasza realizacja na Expo 2020, Pawilon Xylopolis przyjął formę rozszerzającej się ku górze, modułowej konstrukcji, dla której ramą jest instalacja kinetyczna wyobrażająca lecące stado ptaków i będąca metaforą mobilności – dynamicznych zmian zachodzących w świecie, globalnego przepływu informacji i wiedzy. Zdecydowaliśmy się na zastosowanie technik eksponujących walory estetyczne drewna, które będzie głównym materiałem konstrukcyjnym i wykończeniowym pawilonu. Drewniane okładziny o różnorodnych fakturach i ruchome fragmenty elewacji stworzą interaktywną instalację przestrzenną zasilaną ruchami powietrza oraz zmiennością światłocienia o różnych porach dnia i roku, transmitując w ten sposób wieloaspektowy udział naturalnych zjawisk w odczuwaniu komfortu i harmonii. Ukształtowany w ten sposób pawilon sam w sobie stanowić będzie eksponat w przestrzeni, a zarazem – jako element krajobrazu – doświadczaną różnymi zmysłami, immersyjną scenerię dla aktywności programowej Xylopolis i żywej 𝑝𝑟𝑎𝑥𝑖𝑠 kultury Podlasia.

Typ:

kultura

przestrzeń publiczna

edukacja

Funkcja:

użytecznośc publiczna

Inwestor:

Xylopolis

Data:

2023

2027

Lokalizacja:

Białystok

Powierzchnia:

8000

m2

Status:

w trakcie realizacji

Nagrody:

Autorzy:

Szczepan Wroński, Marta Sękulska-Wrońska, Michał Czerwiński, Anna Dobek-Lenczewska, Paulina Kucharska, Michał Kalinowski, Elżbieta Leoniewska, Jakub Matela, Jakub Kołomański, Maciej Sachse, Ewelina Szeląg, Paweł Wolanin, Klaudia Gołaszewska, Michał Sokołowski

No items found.