Wsparcie

2021•07•26

 

Przedsiębiorstwo WXCA GROUP Sp. z o. o. uzyskało grant na realizację projektu „Wdrożenie innowacji procesowej w przedsiębiorstwie WXCA Group Sp. z o. o. poprzez zakup innowacyjnej technologii AEC COLLECTION.” w ramach projektu ARP S.A. – Sieć Otwartych Innowacji, Działanie 2.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, umowa o powierzenie grantu nr. SOI/TT/40/2021.

 

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest wprowadzenie na poziomie przedsiębiorstwa innowacji procesowej, poprzez nabycie wartości niematerialno i prawnych w postaci produktu jakim jest oprogramowanie Architecture, Engineering and Construction Collection, czyli zestawu kolekcji narzędzi komputerowych pozwalających na wykonanie pełnej dokumentacji produktów budowlanych i budowli przemysłowych. Technologia stanowi kolekcję narzędzi komputerowych do projektowania architektonicznego, konstrukcyjnego i instalacyjnego w zakresie obiektów kubaturowych, liniowych
i inżynierskich, pozwalających na pracę w zintegrowanych procesach tj. BIM – modelowanie informacji o budynku
(z ang. Building Information Modeling) oraz CAD – projektowanie wspomagane komputerowo (z ang. Computer Aided Design) z wykorzystaniem najnowszych innowacyjnych technologii informatycznych dla budownictwa.

Inwestycja przyczyni się do:

  • Unowocześnienia, zmodyfikowania, zoptymalizowania i usprawnienia procesu świadczenia usług w zakresie projektowania architektonicznego;
  • Efektywnej pracy projektantów;
  • Wzrostu sprzedaży;
  • Wzrostu przychodów;

 

Wartość projektu: 714 324,96 zł
Wydatki kwalifikowane: 580 752,00 zł
Wkład funduszy europejskich: 464 601,60 zł

 

?