Zespół mieszkalno-usługowy CENTRUM 50+ w Gliwicach

RODZAJ INWESTYCJI: OBIEKT MIESZKANIOWY

INWESTOR: ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH II TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

LOKALIZACJA: GLIWICE

ZESPÓŁ: ZBIGNIEW WROŃSKI, SZCZEPAN WROŃSKI, MARCIN BIEŃKA, AGNIESZKA ŁAŃKO, ANNA DOBEK

NAGRODY: 2. NAGRODA W „KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ ZESPOŁU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO CENTRUM 50+ DLA OSÓB W WIEKU SENIORALNYM PRZY UL. WARSZAWSKIEJ W GLIWICACH”

 

 

Główne założenia koncepcji to stworzenie przestrzeni przyjaznej relacjom społecznym pomiędzy mieszkańcami nowoprojektowanych budynków jak i mieszkańcami i użytkownikami okolicznych budynków. Zwrócono również dużą uwagę na skomunikowanie i otwarcie projektowanego założenia na sąsiadującą tkankę miejską przy jednoczesnym zachowaniu pewnej intymności oraz kameralności przestrzeni wewnątrz nowych budynków.

W projekcie pojawia się kilka charakterystycznych stref. Dziewięć projektowanych budynków tworzy 3 place / podwórka , przez które przelewają się ciągi piesze oraz zieleń parkowa. Dwa z nich to przestrzenie bardziej kameralne w strefie tylko mieszkalnej. Trzeci plac zlokalizowany jest wokół budynków usługowo-mieszkalnych. Ma to być miejsce spotkań, organizacji niewielkich eventów czy zajęć sportowych. Usługi wokół tego placu mają dodatkowo pobudzić  miejsce do życia. Kolejnym ważnym elementem zagospodarowania jest „zielona” główna aleja łącząca część mieszkalną z częścią usługową. Wspomniana aleja kończy się w okolicy istniejących ogródków działkowych. W przyszłości, w przypadku rozbudowy okolicy może być kontynuowana. Mieszkańcom czas umilać będą małe formy architektoniczne oraz elementy sportowo-wypoczynkowe zlokalizowane w przestrzeniach wspólnych. Są to m.in. altana parkowa, plenerowa siłownia, ogród kwiatowy etc.

Zaproponowano zabudowę prostą w bryle, oszczędną w detalu, ale i elegancką tak aby nie stała się nowym, krzykliwym elementem przestrzeni, by tworzyła dialog z istniejącą zabudową i jednocześnie zachowała swoją tożsamość. Prezentowane rozwiązania zachowują optymalne wskaźniki ekonomiczne i stanowią ofertę o wysokiej jakości, prostej i ciekawej estetyce.

?