Wystawa stała w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

RODZAJ INWESTYCJI: OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWESTOR: MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SULEJÓWKU

LOKALIZACJA: SULEJÓWEK

 

AUTORZY: KONSORCJUM FIRM RALPH APPELBAUM ASSOCIATES, INC., WXCA, PLATIGE IMAGE

ZESPÓŁ WXCA: SZCZEPAN WROŃSKI, MARTA SĘKULSKA-WROŃSKA, PAWEŁ GRODZICKI, KRZYSZTOF BUDZISZ, MAŁGORZATA DEMBOWSKA, PIOTR ŁOSEK, MICHAŁ LIPIEC

ZESPÓŁ RALPH APPELBAUM ASSOCIATES Inc.: TIM VENTIMIGLIA, FRANK FORELL, ANNA DERACH, PAULINA SAMARDAKIEWICZ, JACEK SKOLIMOWSKI, STEFKA SIMEONOVA, LISA NAUMANN

ZESPÓŁ PLATIGE IMAGE: KRZYSZTOF NOWORYTA, JAN POMIERNY, KAROLINA PANASIUK, BARBARA BUGALSKA, MARCIN KOBYLECKI, MARTA STANISZEWSKA, TOBIASZ PIĄTKOWSKI

 

NAGRODY: 1. MIEJSCE W MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI WYSTAWY STAŁEJ W MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SULEJÓWKU

 

Przestrzeń dyskusji

Skąd się bierze siła jednostki, która, niesiona wizją, odmienia bieg dziejów? Narracyjna wystawa stała w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku zatytułowana „Dla Rzeczpospolitej. Józef Piłsudski 1867-1935” opowiada o fenomenie Marszałka, jego wizjach, wartościach, a także o drodze do wolności i walce o utrzymanie niepodległości. To przestrzeń idei, dyskusji akcji, tak jak życie Józefa Piłsudskiego było wypełnione słowami i odważnymi działaniami.

Ekspozycję tworzy 6 galerii prezentujących kolejne etapy życia marszałka. Miejsce to ma przedstawiać w całej złożoności zarówno życie bohatera narodowego, mity, jakie narosły wokół jego postaci, jak i dziedzictwo polskiej niepodległości. Opowiadana historia służy nie tylko upamiętnieniu osób i zdarzeń z przeszłości, ale inspiruje do szukania ciągle to nowych odpowiedzi na pytania, które się przewijają przez wystawę.

Ścieżka zwiedzania

Ścieżka wystawy przechodzi przez chronologicznie ułożone galerie i zatacza drogę wokół przestrzeni centralnej zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Początek każdej galerii wyznaczają specjalnie zaprojektowane progi wprowadzające, przez które niczym przez bramę, przechodzą zwiedzający.

Oś chronologiczną porządkującą narrację ekspozycji wyznaczają kolejne etapy biografii marszałka. W galerii „Ziuk” zwiedzający poznają Józefa Piłsudskiego z czasów jego dzieciństwa i młodości spędzonych w Zułowie, Wilnie i Charkowie, działań konspiracyjnych oraz zesłania na Syberię. Galeria „Wiktor” opowiada o działalności konspiracyjnej Józefa Piłsudskiego w szeregach Polskiej Partii Socjalistycznej, „Komendant” – o tworzeniu ruchu wojskowo-niepodległościowego w Galicji, „Naczelnik” – o walce zbrojnej o niepodległość i granice Rzeczypospolitej, a „Marszałek” o działalności politycznej prowadzonej przez Piłsudskiego po przewrocie majowym w 1926 roku. Szósta – „Symbol” – odnosi się do mitów i legend zbudowanych wokół postaci Piłsudskiego i traktuje o wpływie działań marszałka na kształt współczesnej Polski. Jest ona wyjątkowo zaprezentowana w trzech odsłonach, umieszczonych w różnych miejscach pomiędzy galeriami biograficznymi.

Trasa zwiedzania prowadzi przez dwa poziomy wokół centralnej przestrzeni ekspozycji, która swoją formą odwzorowuje geometryczną lapidarność architektury budynku. Koncepcja wystawy wyraźnie nawiązuje do projektu muzeum, tak aby czytelna była spójność i komplementarność całego założenia przestrzennego. Przestrzeń zlokalizowana w centralnej części hali wystawy wydzielona została półtransparentnymi ekranami, na których wyświetlana jest prezentacja multimedialna z wrażeniową impresją związaną z odzyskaniem niepodległości. Znajduje się ona w połowie ścieżki zwiedzania i za pomocą rampy łączy dwa poziomy wystawy.

Eksponaty

Najważniejsze w prowadzeniu opowieści o marszałku są eksponaty, zgromadzone pamiątki. Multimedia pełnią funkcję pomocniczą i ich występowanie jest ograniczone do niezbędnego minimum. Wyjątkiem od tej reguły, które zasługują na uwagę, są unikatowe na skalę światową ekrany umieszczone w centralnej przestrzeni wystawy o wymiarach 9 m. x 18,6 m. W przestrzeniach immersyjnych pokazy multimedialne są prezentowane w taki sposób, by wciągały widza w narrację, angażowały zmysły i stwarzały szansę na doświadczania historii. Autorzy wystawy położyli duży nacisk na uzyskanie poczucia autentyczności, by zwiedzający mogli wejść w rolę świadków omawianych wydarzeń.

Na wystawie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku dominuje ciemna, bogata w odcienie kolorystyka, dla której inspiracją były polskie plakaty propagandowe z okresu wojny polsko-bolszewickiej. Do budowy przestrzeni ekspozycji wykorzystano w dużej mierze naturalne materiały, takie jak beton o ciepłej, piaskowej barwie, drewno z widocznymi słojami, ale też stal oraz mosiądz, który akcentuje najważniejsze elementy na wystawie.

 


?