REWITALIZACJA PARKU POLE MOKOTOWSKIE W WARSZAWIE

RODZAJ INWESTYCJI: OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWESTOR: ZARZĄD ZIELENI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

LOKALIZACJA: WARSZAWA

AUTORZY: PAWEŁ GRODZICKI, SZCZEPAN WROŃSKI, MAŁGORZATA GILARSKA, ŁUKASZ SZCZEPANOWICZ, KRZYSZTOF MOSKAŁA, PAWEŁ WOLANIN, MAGDALENA JULIANNA NOWAK, MICHAŁ POZIEMSKI, ANNA SZYMAŃSKA, AGNIESZKA RADZISZEWSKA, MAJA SKIBIŃSKA, ALEKSANDRA WIKTORKO, ANNA WILCZYŃSKA, KRZYSZTOF HERMAN, GRZEGORZ GĄDEK, MARCIN GĄSIOROWSKI

NAGRODY: 1. NAGRODA W KONKURSIE REALIZACYJNYM NA REWITALIZACJĘ PARKU POLE MOKOTOWSKIE W WARSZAWIE

 

Społeczny i kulturowy fenomen

Park Pole Mokotowskie jest, prócz wartości przyrodniczej, fenomenem społecznym i kulturowym. Jest miejscem otwartym na różnorodność i wolnym, gdzie sposób funkcjonowania określają sami mieszkańcy przez swe aktywności. Został ukształtowany w równej mierze przez odgórne działania projektantów, jak i oddolny proces społeczny. To jest głównym źródłem popularności i akceptacji wśród użytkowników, a także jego tożsamości na tle innych terenów zieleni w Warszawie. Dlatego, bardziej niż spektakularne działania przestrzenne, potrzebna jest wrażliwie stymulowana ewolucja i dobrze zaplanowana „akupunktura”. To podejście stało się podstawą strategii projektowej.

Proponowana koncepcja rozwoju parku opiera się na kilku wyjściowych założeniach. Park jest procesem, a nie zdarzeniem – ciągłą ewolucją systemów przyrodniczych i zmiennością aktywności społecznych. Park jest miejscem dla wszystkich: ludzi, ale i roślin, zwierząt, żywiołów; we wszystkich porach dnia, tygodnia, roku. Park tworzą dwa symboliczne domy – ostoje: Dom Człowieka i Dom Natury, których obszary przeplatają się niczym sieci. Strefa „pomiędzy” tymi domenami to obszar krajobrazu biocenotycznego, świadomie budowanego, o cechach służących zarówno człowiekowi, jak i naturze. Jest to strefa nakładania się i interakcji dwóch głównych środowisk, cechująca się największym potencjałem i witalnością. Jej cechą będzie ciągłość transformacji krajobrazu – od w pełni naturalnego do ludzkiego. Ważnymi celami projektu jest poprawa relacji na stykach parku z otoczeniem miejskim i przyrodniczym oraz zwiększenie udziału procesów zrównoważonych, cyrkularnych w funkcjonowaniu parku.

Zieleń, woda, żywioły

Zieleń użytkowa opierać się będzie na zasadach permakultury, leśnych ogrodów, rabaty i klomby wysadzane będą bylinami, w tym miododajnymi, rozszerzone będą strefy łąk i rzadko koszonych trawiastych muraw. Rozbudowany zostanie ekosystem wodny, który tworzyć będą: główny zbiornik wodny, kanały i „archiwum wodne”, ogrody deszczowe i łąki podmokłe. Główny staw zostanie przekształcony w naturalny i całoroczny. System wodny stanie się elementem retencji, zrównoważonej gospodarki wodnej parku, a wody oczyszczane będą w sposób naturalny przez odpowiednio dobrane rośliny.

Ważnym elementem koncepcji są 3 pawilony symbolizujące żywioły: wodę, powietrze, ziemię. Tematyczne Pawilony Żywiołów, oprócz oferty gastronomicznej i warsztatowo-edukacyjnej, dawać będą możliwość bezpośredniego doświadczania i zabawy z żywiołami.

Główny deptak stanie się promenadą spacerową o bardziej uporządkowanym i oficjalnym charakterze, z siedziskami, zielenią ozdobną. Obok ścieżki spacerowej meandrować będzie trasa dla rolkarzy i biegaczy, zimą służąca biegom narciarskim.

Teren przy fontannie będzie wzbogacony o nowe elementy wodne, pergolę, ogród permakulturowy. Na terenie Parku znajdą miejsce nowe lub adaptowane place zabaw dla dzieci, siłownie plenerowe. Dla użytkowników posiadających psy pojawią się wybiegi i plac treningowy. W terenie rozproszone będą lokalne zadaszenia dla ochrony przed słońcem lub deszczem.

W projekcie założono zwiększenie integracji parku z sąsiedztwem. Wejścia do parku będą kształtowane przez zieleń niską i wysoką wizualnie zapraszającą do wnętrza. Przy głównych wejściach znajdą się niewielkie przestrzenie publiczne, siedziska, miejsca spotkań. Obrzeża Parku będą zmieniane na dwa sposoby: integrująco i zapraszająco przy wejściach i na stykach z otoczeniem mieszkaniowym i innymi terenami zieleni, zaś izolująco wzdłuż uciążliwych ulic – przez uformowanie wałów ziemnych i zieleń rozpraszającą fale akustyczne.

Strefa jeziora
Pawilon Wody
Domki fińskie
Wielki Salon
Strefa wejścia
Strefa fontanny

 

?