MUZEUM KSIĄŻĄT LUBOMIRSKICH

RODZAJ INWESTYCJI: OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWESTOR: ZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICH

LOKALIZACJA: WROCŁAW

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 9 100 m2

ZESPÓŁ:

ARCH. SZCZEPAN WROŃSKI
ARCH. ANNA DOBEK
ARCH. ANNA MAJEWSKA
ARCH. MARCIN JURUSIK
ARCH. MICHAŁ CZERWIŃSKI

WIZUALIZACJE: DOTDESIGNSTUDIO, PLANKTON

2018•06•04

 

IDEA KOLEKCJONERSTWA, CIĄGŁOŚĆ, TOŻSAMOŚĆ

Projektowany budynek Muzeum Książąt Lubomirskich  to współczesny miejski pałac o otwartej, swobodnej strukturze. Rytmiczne podziały, silnie zarysowane porządki, wyważone proporcje są współczesnym wyobrażeniem klasycznej miejskiej rezydencji  – Pałacu Kolekcji Lubomirskich, w którym miejsce dziedzińca zajęły przestrzenie magazynowania zbiorów – serce zgromadzonej kolekcji.

Masywne, utkane z drobnych kamiennych bloków ściany piętrzą się misternie tworząc wraz z otworami okiennymi wyraźną gradację struktury, tradycyjny, niemal klasyczny porządek ujęty w swobodną kompozycję. Rytm otworów początkowo odczytywany jako jednorodny, rygorystyczny okazuje się uwolniony od matematycznej siatki, tworzący nieregularny, lecz dążący do harmonii rysunek. Minimalistyczny detal oraz zestawienie z przeziernością i lekkością szklenia nadaje budynkowi zdecydowanie współczesny charakter inspirując refleksję nad wpływem  tradycji na współczesność oraz ciągłością w architekturze i sztuce.

?