MUZEUM KSIĄŻĄT LUBOMIRSKICH

RODZAJ INWESTYCJI: OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWESTOR: ZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICH

LOKALIZACJA: WROCŁAW

ZESPÓŁ WXCA: SZCZEPAN WROŃSKI, ANNA DOBEK, ANNA MAJEWSKA, MARCIN JURUSIK, MICHAŁ CZERWIŃSKI, TOMASZ BURNO

NAGRODY: 1. MIEJSCE W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ SIEDZIBY MUZEUM KSIĄŻĄT LUBOMIRSKICH WE WROCŁAWIU

 

IDEA KOLEKCJONERSTWA, CIĄGŁOŚĆ, TOŻSAMOŚĆ

Projektowany budynek Muzeum Książąt Lubomirskich  to współczesny miejski pałac o otwartej, swobodnej strukturze. Rytmiczne podziały, silnie zarysowane porządki, wyważone proporcje są współczesnym wyobrażeniem klasycznej miejskiej rezydencji  – Pałacu Kolekcji Lubomirskich, w którym miejsce dziedzińca zajęły przestrzenie magazynowania zbiorów – serce zgromadzonej kolekcji.

Masywne, utkane z drobnych kamiennych bloków ściany piętrzą się misternie tworząc wraz z otworami okiennymi wyraźną gradację struktury, tradycyjny, niemal klasyczny porządek ujęty w swobodną kompozycję. Rytm otworów początkowo odczytywany jako jednorodny, rygorystyczny okazuje się uwolniony od matematycznej siatki, tworzący nieregularny, lecz dążący do harmonii rysunek. Minimalistyczny detal oraz zestawienie z przeziernością i lekkością szklenia nadaje budynkowi zdecydowanie współczesny charakter inspirując refleksję nad wpływem  tradycji na współczesność oraz ciągłością w architekturze i sztuce.

?