Łazienki Królewskie w Warszawie

 • RODZAJ INWESTYCJIOBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
 • INWESTORMUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE W WARSZAWIE
 • LOKALIZACJAWARSZAWA,POLSKA
 • DATA2013 r.
 • NAGRODAII nagroda w międzynarodowym konkursie na opracowanie koncepcji Ogrodu XXI wieku z pawilonem wystawienniczym- Rewitalizacja obszaru Muzeum Łazienki Królewskie
 • ZESPÓŁSZCZEPAN WROŃSKI
  ZBIGNIEW WROŃSKI
  MARTA SĘKULSKA- WROŃSKA 
  ANNA DOBEK
  MICHAŁ CZERWIŃKI 
  MARCIN BIEŃKA
  MAŁGORZATA DEMBOWSKA
  PIOTR ŁOSEK

 

Łazienki Królewskie- ogród XXI wieku.

Projektowany ogród 21 wieku to przestrzeń skłaniająca do refleksji nad współistnieniem człowieka z naturą. Krajobraz, który dzięki swojej otwartości i dostępności pozwala wchodzić z przyrodą w bliskie relacje, pozwala  obserwować je, odczuwać, zrozumieć wzajemne zależności.
Przestrzeń kształtowana językiem sztuki przy pomocy elementów natury przenikających się z wytworami człowieka, zwraca uwagę na wzajemne uzupełnianie się tych pojęć.
Ogród 21 wieku balansując na granicy krajobrazu zbudowanego i naturalnego ukazuje bliskość natury i kultury w bezustannie przekształcanym przez człowieka krajobrazie, pozwala spojrzeć na nowo na doświadczanie natury, tworzenie z nią relacji, współistnienie.
Taka refleksja jest kluczem do zrozumienia działania człowieka w zurbanizowanym środowisku, kultury jako części ekosystemu, przetwarzanej natury.
Centralną część ogrodu zajmuje krajobraz zbudowany – pawilon wystawowy.
Budynek jest podłużną kompozycją betonowych bloków organizujących przestrzeń poprzez różnorodne relacje z otaczającym ogrodem, otwarcia,  zamknięcia, temperaturę, jakości światła. Krajobraz pawilonu, podobnie jak ogrodu jest sekwencją zjawisk, przestrzeni o różnym nastroju, klimacie zależnym od kierunku i rodzaju powiązań z otoczeniem.


?