kompleks przedszkolno-szkolny

 • RODZAJ INWESTYCJIOBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
 • INWESTORMIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA WILANÓW
 • LOKALIZACJAWARSZAWA - WILANÓW, POLSKA
 • POW. ZABUDOWY 13996 m2
 • TEREN 4,5 ha
 • DATA2011r.
 • NAGRODYWyróżnienie honorowe w konkursie na koncepcję architektoniczno - budowlaną kompleksu przedszkolno - szkolnego przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej. Organizator: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP,
 • ZESPÓŁSZCZEPAN WROŃSKI
  ZBIGNIEW WROŃSKI
  AGNIESZKA ŁAŃKO
  MACIEJ RUDNICKI
  MAŁGORZATA DEMBOWSKA
  JERZY MAZURKIEWICZ
  MARTA SĘKULSKA

 

Nowoczesna przestrzeń edukacyjna to przestrzeń zaprojektowana specjalnie dla potrzeb dziecka, w której mały użytkownik chce, a nie tylko musi przebywać

Dzisiejsza szkoła nie tylko przekazuje wiedzę, ale również inspiruje, aktywizuje, wychowuje, integruje swoich uczniów, pozwala na ich wielopłaszczyznowy rozwój również poza godzinami lekcyjnymi. Taką właśnie przestrzeń – otwartą, integrującą i inspirującą chcieliśmy stworzyć projektując zespół budynków przedszkolno – szkolnych w Wilanowie. Proponowana przez nas zabudowa jest wtopiona w zieleń, która przenika budynki i okala je niemal z każdej strony. Całość założenia podzielona jest wewnętrznym zielonym pasażem, stanowiącym wymagane zapisem Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu powiązanie zieleni. Pasaż jest jednocześnie atrakcyjną przestrzenią publiczną, a także umowną granicą pomiędzy strefą dzieci młodszych i starszych.
Wszystkie pomieszczenia przeznaczone do nauki i zabawy mają zapewnioną dużą ilość światła dziennego, budynki zostały zaprojektowane w układzie północ – południe, co pozwoliło na zlokalizowanie wszystkich sal dydaktycznych od strony południowej. Lokalizacja poszczególnych obiektów na działce zapewnia przyjazną i bezpieczną przestrzeń wszystkim użytkownikom, a w szczególności tym najmłodszym. Żłobek i przedszkole zostały umieszczone w bezpośrednim sąsiedztwie otuliny parku krajobrazowego, z daleka od hałasu ulicy, w zaciszu istniejącej i projektowanej zieleni.
Bardzo ważne znaczenie w kształtowaniu projektowanych rozwiązań miał dla nas sposób postrzegania świata przez człowieka w różnych etapach jego rozwoju. Do projektowanej przez nas przestrzeni trafia dziecko w wieku niemowlęcym, a opuszcza tę przestrzeń młody człowiek o już mocno ukształtowanych poglądach. Potrzeby poszczególnych użytkowników są zupełnie różne. Sposób postrzegania świata zmienia się wraz z dorastaniem, zmienia się więc także architektura.
?