Basen portowy w Porcie Popowice we Wrocławiu

RODZAJ INWESTYCJI: PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

INWESTOR: VANTAGE DEVELOPMENT

LOKALIZACJA: WROCŁAW

ZESPÓŁ WXCA: SZCZEPAN WROŃSKI, PAWEŁ GRODZICKI, JAN KUCZA-KUCZYŃSKI, MICHAŁ LIPIEC, MIKOŁAJ NIEWĘGŁOWSKI, ALEKSANDRA KURKIEREWICZ

NAGRODY: 3. MIEJSCE W KONKURSIE INWESTORSKIM ORGANIZOWANYM PRZEZ VANTAGE DEVELOPMENT

 

Idea

Przyszłe centrum rekreacyjne na terenie basenu portowego jest głównym elementem większej inwestycji – zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych i biurowych wraz z usługami towarzyszącymi – Portu Popowice.

Inspirację koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania tamtego obszaru stanowiła 130-letnia historia portu położonego na terenie Popowic we Wrocławiu.

Port rzeczny zbudowany w latach 1887-88 przez Frankfurckie Towarzystwo Kolei Towarowej pełnił ważną funkcję przeładunkową i magazynową. Typowymi elementami krajobrazu były żurawie parowe i ręczne, wagi pomostowe, parowe maszyny wyciągowe czy duże magazyny składowe. Po wojnie port obsługiwał głównie przeładunek kruszyw, a w latach 60 XX wieku zbudowano tam również wytwórnię prefabrykatów betonowych, wykorzystywanych m.in. do budowy pobliskiego osiedla Popowice.

Funkcje portu – 3 przestrzenie

Obszar inwestycji podzielono na trzy główne przestrzenie. Pierwszą z nich jest plac stanowiący przedpole przewidzianego w tym miejscu hotelu. Zaproponowano tam skwer z zacienionymi alejkami. Pomiędzy zielonymi górkami skweru zlokalizowano amfiteatr do organizacji imprez, na co dzień wypełniony cienką taflą wody, w której odbijać się będzie planowany budynek hotelu – miejscowa dominanta przestrzenna.

Układ alejek w naturalny sposób kieruje przechodniów do przestrzeni będącej główną atrakcją całego zagospodarowania – basenu portowego Portu Popowice. Zdecydowano się odtworzyć dawne nabrzeże estakadowe i zaadaptować do nowej funkcji mariny. Pod arkadami o historycznej formie usytuowano stały betonowy pomost i zamocowano do niego drewniane pomosty pływające, pozwalające na cumowanie łodzi o różnych rozmiarach. Na odtworzonym nabrzeżu estakadowym, pomiędzy planowanymi budynkami mieszkalnymi umiejscowiono rzeźbę w formie dawnego żurawia portowego, wykonaną z ażurowych elementów stalowych, obrośniętą bluszczem, będącą znakiem rozpoznawczym przestrzeni portu i symbolem jego historii. Przeciwległe do mariny nabrzeże skarpowe przekształcono w nabrzeże schodkowe, będące pretekstem do spędzania czasu bezpośrednio nad wodą. To główna przestrzeń spacerowa całego założenia, prowadząca do zielonych terenów rekreacyjnych, zlokalizowanych bezpośrednio nad Odrą.

Trzecim elementem zagospodarowania jest zielona część rekreacyjna położona bezpośrednio nad rzeką. Tutaj znajduje się plaża, w której sąsiedztwie przycumowano pływający basen, bar plażowy, wypożyczalnia sprzętu wodnego, plac zabaw, boisko i skate park. Atrakcyjną formą aktywności przewidzianej w tej części założenia jest siłownia plenerowa. Zieleń będąca uzupełnieniem oferty rekreacyjnej ma charakter bardziej rzeczny, nawiązujący do lokalizacji bezpośrednio nad Odrą.

 

?