II NAGRODA DLA WXCA

w konkursie urbanistyczno - architektonicznym pn. "Rewitalizacja fragmentu obszaru Starego Miasta w Stargardzie Szczecińskim, położonego w rejonie ulic: Kazimierza Wielkiego, Bolesława Chrobrego, Spichrzowej, Kasztelańskiej, Basztowej, Włosienniczej, Kuśnierzy, Garncarskiej",Organizator: Stargardzkie TBS sp. z o.o., 2014 r.

 
?