II nagroda

w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zespołu mieszkalno-usługowego CENTRUM 50+ dla osób w wieku senioralnym przy ul. Warszawskiej w Gliwicach. Organizator: Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., 2015 r.

 
?