II nagroda

w konkursie urbanistyczno - architektonicznym na opracowanie koncepcji zintegrowanego centrum komunikacyjnego wraz z terenami przyległymi w Białymstoku. Organizator: Miasto Białystok - Urząd Miejski w Białymstoku, 2012 r.

 
?