II Nagroda

w międzynarodowym konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej oraz zaproszenie do realizacji. Organizator: Uniwersytet Warszawski oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, 2012 r.

 
?