IV miejsce w konkursie

na zespół budynków Muzeum Sztuki Nowoczesnej i teatru TR Warszawa.

 

31 lipca 2014 r. w Warszawie zostały ogłoszone wyniki konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej zespołu budynków Muzeum Sztuki Nowoczesnej i teatru TR Warszawa.

Zespół WXCA zdobył IV miejsce!

Zespół projektowy:
Zbigniew Wroński, Szczepan Wroński, Paweł Grodzicki, Magdalena Kużela, Marta Sękulska-Wrońska, Michał Czerwiński, Anna Dobek, Anna Majewska
Pracownia Akustyczna – Piotr Kozłowski
Buro Happold – Sławomir Pastuszka, Paweł Lisiak
Plankton – Michał Lenczewski, Stanisław Ignaciuk

Skład komisji konkursowej:
Mirosław Bałka – artysta,
Wojciech Gorczyca – dyrektor Teatru TR Warszawa,
Jerzy Grochulski – architekt, koordynator Zespołu Ekspertów SARP,
Tomasz Thun-Janowski – dyrektor Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy,
Wojciech Kwiatkowski – dyrektor Departamentu Finansowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Marek Mikos – dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy,
Maciej Miłobędzki – sędzia konkursowy SARP,
Mikołaj Mundzik – architekt reprezentujący Muzeum,
Krzysztof Nowakowski – prezes zarządu Towarzystwa Przyjaciół Muzeum i członek Rady Muzeum,
Grzegorz Piątek – krytyk architektury,
Ewa P. Porębska – redaktor naczelna czasopisma „Architektura Murator”,
Michał Rudnicki – architekt reprezentujący Teatr,
Magdalena Staniszkis – sędzia konkursowy SARP,
Tomasz Galik – sekretarz Komisji.

?