III nagroda dla WXCA

III nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-użytkowej budynku nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie

 
?