II Nagroda dla WXCA

in

 

Teren opracowania znajduje się na obrzeżu rezerwatu Góra Rzepka wchodzącego w skład Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego w gminie Chęciny, w powiecie Kieleckim. Kompleks Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach składa się z pięciu budynków: reprezentacyjnego budynku głównego, budynku dydaktycznego – laboratorium oraz trzech modułowych budynków hotelowych: dwóch dla studentów oraz jednego dla gości ośrodka i kadry o podwyższonym standardzie. Prostopadłościenne, zwarte, oszczędne w formie bryły budynków zaprojektowane zostały na kształt kamiennych bloków wyrastających ze skalistego wzgórza. Zaproponowany układ obiektów dopełnia formy istniejących skarp w taki sposób, że tworzy rytmiczną ścianę zabudowy, czytelną od strony południowego zachodu – domykając tym silniej wyartykułowaną przestrzeń wnętrza kamieniołomu.

Skład zespołu: Zbigniew Wroński, Szczepan Wroński, Michał Czerwiński, Katarzyna Błaszkiewicz, Maciej Rudnicki, Agnieszka Nowicka, Katarzyna Kwiatkowska, Jacek Hawrylak, Marta Sękulska 

Congratulation!

?