I nagroda dla WXCA

w konkursie na opracowanie koncepcji aranżacji wystawy stałej i przestrzeni obsługi zwiedzających w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.

 

30.04.2015 r. w siedzibie Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce zostały ogłoszone wyniki konkursu na opracowanie koncepcji aranżacji wystawy stałej i przestrzeni obsługi zwiedzających w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Pracownia WXCA otrzymała I nagrodę!

Zespół projektowy: Szczepan Wroński, Agata Fisiak, Anna Majewska, Agnieszka Nowicka, Piotr Łosek, Małgorzata Dembowska.

Informacja o pracy konkursowej – opinia Sądu Konkursowego:
„Koncepcja w sposób zasadniczy podnosi komfort pobytu gości w muzeum, estetykę przestrzeni obsługi oraz sal wystawienniczych. Charakteryzuje ją już od przekroczenia progu muzeum dbałość o wizerunek instytucji, związek z regionem oraz uporządkowanie przestrzeni przy wykorzystaniu motywu rozkładanej wycinanki kurpiowskiej, czyniąc ją ważnym elementem strony wizualnej muzeum. Aprobatę członków Sądu Konkursowego zyskała konsekwencja w aranżacji muzealnych wnętrz oparta na figurze geometrycznej w postaci sześcianu oraz wykorzystanie jej zarówno w przestrzeni obsługi zwiedzających, jak też stanowiącej podstawę etalażu wystawienniczego. Wykorzystanie tej jednej z platońskich figur nadaje ekspozycji aspekt uniwersalny w przekazie treści, ładu świata. Uniwersalizm, ponadczasowość prawd związanych z ludzkim życiem i ład wszechświata zamkniętego w granicach pewnych społeczności są tu podkreślone użytą formą. Heksahedron pojedynczy czy zwielokrotniony, niczym budowla z klocków stanowi doskonały i nowoczesny etalaż. Zwraca uwagę na proces budowy, nawarstwianie się struktur, organizacji rzeczywistości dawnej czy tej będącej naszym udziałem. Zastosowanie sześciennego klocka w kąciku dziecięcym dopełnia wspomnianej wyżej konsekwencji aranżacyjnych i znaczeniowych. Prosta forma dała podstawę do ukazania codzienności bez narzucania zwiedzającym obrazu dawnej rzeczywistości, wyzwala przestrzeń do tworzenia osobistych odbiorów. Nie narzucająca się scenografia pozwala budować relację między nowoczesnością a przeszłością w sposób niejednoznaczny, gdyż ta nigdy taka nie jest. Skromne przedmioty życia społecznego, wyrwane z kontekstu ostańce, świadczą o ludzkim trwaniu oraz przemijaniu, nie roszcząc sobie prawa do ukuwania obiektywnej prawdy o minionej rzeczywistości, w swej materii w prawdzie pozostając. Zwiedzający ma okazję dostrzec bogactwo w prostocie. Użyte rozwiązanie wystawiennicze jest uczciwe wobec artefaktów, nie wchłania ich lecz je wydobywa. Nie próbuje za ich pomocą odtwarzać rzeczywistości, nie zawłaszcza przestrzeni wyobraźni, nie narzuca przekazu, wyzwala codzienność z oczywistego kontekstu. Nie przenosi zwiedzającego w dawny świat. Wręcz przeciwnie. Ów nie traci kontaktu ze współczesnością, jest jej udziałem, twórcą, ma świadomość własnego czasu. Poszczególne sale oddają przesłanie wystawy i jej działów w sposób przetworzony, w nowoczesnej formie, czasami dosłownej lecz zaskakującej (np. W lustrze uliczek), z czytelnym zaznaczeniem cyklu dnia, stwarzają klimat do odbioru poezji, której przypisano ważną rolę w scenariuszu wystawy. Rozwiązania zawarte w koncepcji gwarantują trwałość ekspozycji, a dodatkowo, o co nie prosiliśmy, jej mobilność i dają pole do innych działań muzealnych czy wizerunkowych w przestrzeni miasta (np. szlak wycinanki).
I nagroda to nowoczesna, prosta idea (zastosowanie prostych i czytelnych form), aranżacja w takim stylu jest bardzo dobrym, ponadczasowym tłem dla historycznych eksponatów.”

źródło:  http://muzeum.ostroleka.pl/2015_05_03/wyniki.pdf

Skład Sądu Konkursowego: Przewodniczący Leszek Sokoll – artysta plastyk, Wiceprzewodniczący Tomasz Słowik – architekt, dr Barbara Kalinowska – członek, Maria Samsel – członek, Iwona Gałązka – sekretarz.

 

?