Galeria Jednego Projektu

- Muzeum Wojska Polskiego na Cytadeli Warszawksiej

 

Wystawa w Muzeum Architektury we Wrocławiu obrazuje ewolucję projektu Muzeum Wojska Polskiego na terenie Cytadeli Warszawskiej począwszy od projektu konkursowego, poprzez projekt koncepcyjny pokonkursowy do projektu koncepcyjnego wielobranżowego, który stanowi podstawę do wykonania projektu budowlanego. Dokumentacja projektowa kolejnych faz jest bardziej uszczegółowiona i zawiera więcej informacji od poprzedniej. Niektóre pomysły projektowe ulegają znacznym przeobrażeniom w świetle zdobywanych informacji, wytycznych Inwestora, wymogów branżowych i własnych przemyśleń projektantów. Zadaniem zespołu projektowego na tych etapach projektu było, poza pracą koncepcyjną, zbudowanie bazy materiałów i danych wyjściowych do dalszych prac projektowych, m.in.: stworzenie programu funkcjonalnego dla całego kompleksu muzeum, stworzenie dokumentacji geotechnicznej i geodezyjnej, inwentaryzacja istniejących, zabytkowych obiektów, analizy terenu Cytadeli i terenów przyległych, zebranie wytycznych Użytkownika oraz dokumentów formalnych dotyczących terenu inwestycji. Na planszach przedstawiamy opracowanie graficzne projektu obejmujące jego najbardziej interesujące elementy. 

Zapraszamy na wystawę z cyklu „Galeria Jednego Projektu” do Muzeum Architektury we Wrocławiu. Wystawa będzie otwarta do 18.09.2011.

?