miasteczko multimedialne


 • TYPOBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

 • INWESTORMIASTECZKO MULTIMEDIALNE SPÓŁKA Z O.O.

 • LOKALIZACJANOWY SĄCZ

 • POW.UŻYTKOWA11 994m2

 • DATA2008

 • CENA4000 pln/m2

 • ZESPÓŁSZCZEPAN WROŃSKI
  ZBIGNIEW WROŃSKI
  GZREGORZ SŁAWIŃSKI

2010•06•07

 

Kontekst ideowy zakłada przekształcenie Nowego Sącza w jeden z kilku najbardziej innowacyjnych ośrodków na świecie w dziedzinie multimediów i systemów informacyjnych; łączący cele i zadania inkubatora przedsiębiorczości, ośrodka badawczo-rozwojowego oraz ponadregionalnego centrum innowacyjności.

Pozornie trudna lokalizacja, pomogła wyeksponować budynki, o narzuconej przez warunki zabudowy dosyć małej wysokości, dzięki ich spiętrzeniu na zboczu góry. Za najbardziej zasadne podejście uznaliśmy nawiązanie dialogu z naturą dopasowując formę obiektów do „linii papilanych” pagórka. Powstał budynek składający się z trzech trzykondygnacyjnych pasów kubatur o uzupełniającej się funkcji. Do każdej części zaprojektowano wejście z innego poziomu. Krzywoliniowe kształty owych pasów wyznaczone są przez przebieg poziomic. Takie rozwiązanie ma również uzasadnienie ekonomiczne. Prostopadłościenna bryła byłaby obca w tym kontekście i jej realizacja wiązałaby się z kosztownym dopasowywaniem terenu do projektu. Doceniając bezcenną wartość przyrody okolic Nowego Sącza, nasz projekt swym opływowym kształtem i subtelnym detalem wpisze się w otaczający krajobraz i będzie jego uzupełnieniem.

Szczególny nacisk położony został na bilans energetyczny budynku. Brane były pod uwagę koszty budowy ale i również koszty eksploatacyjne. By spełnić ten warunek zaproponowano zastosowanie innowacyjnych, energooszczędnych technik  odpowiedzialnych za komfort cieplny budynku, pozyskiwania energii ze źródeł naturalnych, magazynowania energii. Forma budynku wynika bezpośrednio z ukształtowania terenu. Kolejne pasy ustawione są na zboczu wyżej o jedną kondygnację w stosunku do poprzedniego, zgodnie z nachyleniem stoku. Daje to możliwość doświetlenia pomieszczeń w pasach położonych w głąb działki oraz, co równie cenne, działa korzystnie na wizerunek budynku.

?