Zintegrowane centrum komunikacyjne z terenami przyległymi w Białymstoku

 • RODZAJ INWESTYCJIURBANISTYKA
 • INWESTORMIASTO BIAŁYSTOK - URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
 • LOKALIZACJABIAŁYSTOK, POLSKA
 • POW. ZAGOSPOD. 112 ha
 • DATA2012r.
 • NAGRODYII miejsce w konkursie urbanistyczno - architektonicznym na opracowanie koncepcji zintegrowanego centrum komunikacyjnego wraz z terenami przyległymi w Białymstoku. I nagroda Leonardo 2013 za projekt Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Białymstoku w kategorii: Town Planning and Designing, Mińsk, Białoruś.
 • ZESPÓŁ ZBIGNIEW WROŃSKI
  SZCZEPAN WROŃSKI
  MICHAŁ CZERWIŃSKI
  AGNIESZKA NOWICKA
  MAŁGORZATA DEMBOWSKA
  MARTA SĘKULSKA
  SEBASTIAN KOCHEL

 

Celem projektu jest wydobycie istniejących, wartościowych układów przestrzennych w obrębie zadanego obszaru oraz zaproponowanie nowych, dopełniających je i wiążących z obszarami przyległymi.

Uzupełnienie istniejących przestrzeni zadanego obszaru miasta zwartą zabudową śródmiejską z silnie wyartykułowanymi pierzejami porządkuje przestrzeń i nadaje jej miejski charakter. Dopełnienie intensywnej zabudowy o zróżnicowanej funkcji strukturą wzajemnie powiązanych parków, bulwarów i zielonych skwerów stanowić ma kontynuację tradycji białostockich założeń parkowych (jak np. zespół historycznych ogrodów pałacowych czy współczesny projekt bulwarów rzeki Białej). W przedstawionej propozycji kierunków przekształceń zwrócono szczególną uwagę na wzmocnienie powiązań wschodniej i zachodniej części miasta, przedzielonych torami kolejowymi. Ulica Zwycięstwa zaplanowana w konwencji atrakcyjnego, miejskiego bulwaru stanowi przedłużenie historycznego i funkcjonalnego „kręgosłupa” miasta. Zaproponowano również lokalizację kładki pieszo – rowerowej łączącej ulice Zwycięstwa i św. Rocha, dostosowanej do osób niepełnosprawnych oraz powiązanie kładką pieszo-rowerową obszarów zieleni zlokalizowanych po przeciwnych stronach torów kolejowych: parku w okolicach wzgórza kościoła Św. Rocha z projektowanym ciągiem zielonego założenia parku naukowo-technologicznego, powiązanego dalej z miejskim parkiem. Zaplanowano również powiązanie dworców PKP i PKS obszernym pasażem przewieszonym nad peronami kolejowymi. Miałby stanowić atrakcyjną przestrzeń publiczną ułatwiającą przemieszczanie się podróżnych pomiędzy dworcami, peronami i stanowiskami odjazdowymi autobusów, a także atrakcyjną przestrzeń publiczną łączącą przeciwległe części miasta. Ważnym elementem założenia jest ulica Monte Cassino, która dzięki swojej lokalizacji w bezpośrednim sąsiedztwie dworca może stać się nową osią biznesu, harmonijnie wplecioną w istniejącą strukturę miasta.

 

 

?