Stare Miasto w Stargardzie Szczecińskim – zadanie 2

RODZAJ INWESTYCJI: OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWESTOR: STARGARDZKIE TBS SP. Z O.O.

LOKALIZACJA: STARGARD SZCZECIŃSKI

ZESPÓŁ: ZBIGNIEW WROŃSKI, SZCZEPAN WROŃSKI, PATRYCJA MICHALAK-DĘBIEC, KRZYSZTOF MOSKAŁA

NAGRODY: 2. NAGRODA W KONKURSIE PN. „REWITALIZACJA FRAGMENTU OBSZARU STAREGO MIASTA W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM, POŁOŻONEGO W REJONIE ULIC: KAZIMIERZA WIELKIEGO, BOLESŁAWA CHROBREGO, SPICHRZOWEJ, KASZTELAŃSKIEJ, BASZTOWEJ, WŁOSIENNICZEJ, KUŚNIERZY, GARNCARSKIEJ”

 

 

Koncepcja rewaloryzacji mieszkalno-usługowych kamienic nr 12, nr 14, rozbiórki i budowy mieszkalnej kamienicy nr 16 wraz z zabudową oficynową przy ul. Bolesława Chrobrego. Teren konkursowy położony jest w obszarze Starego Miasta w ścisłym centrum i stanowi część kwartału w obrębie ulic: Bolesława Chrobrego i Garncarskiej nad kanałem rzeki Iny. Koncepcja obejmuje zagospodarowanie kwartału przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową TBS.

Koncepcja zakłada przywrócenie wartości przestrzennych, estetycznych i funkcjonalnych zabytkowej zabudowie przedwojennych kamienic czynszowych, przestrzeni wnętrz ulic i podwórek.

Teren Projektowy w kontekście Starego Miasta

 

Stare Miasto w swojej strukturze śródmiejskiej zabudowy łączy obecnie funkcje użyteczności publicznej oraz funkcje wielorodzinnej zabudowy osiedlowej. Konflikt pomiędzy obiema funkcjami jest podstawowym problemem tego obszaru, co negatywnie wpływa na standard centralnej części miasta. Istnieje słuszne dążenie do poprawy jakości strefy śródmiejskiej poprzez zagęszczenie i odtworzenie kwartałowej zabudowy obrzeżnej oraz zapewnienie różnorodnego programu usług, jednak póki co niedostatecznie wykorzystuje się potencjał przestrzeni wewnątrz kwartałów oraz innych przestrzeni publicznych. Proponujemy rewitalizację kwartału  poprzez uporządkowanie zieleni oraz zagospodarowanie dziedzińca wewnątrz kwartałowego nieuciążliwymi funkcjami rekreacyjnymi adresowanymi do mieszkańców takimi, jak przestrzenie zabaw dla dzieci, przestrzenie do gier, zaprojektowane miejsca wypoczynku. Taki zabieg polepszy standard życia ludzi mieszkających w danym obszarze, a zagospodarowanie przestrzeni publicznych takich, jak bulwar nadrzeczny, uzupełnienie alejowej zieleni wzdłuż ciągów pieszych i jezdnych łączących Stare Miasto z rzeką zwiększy atrakcyjność tego miejsca w szerokim kontekście, uzupełni ofertę usługową śródmieścia oraz zintegruje tę część z miastem.

Teren Projektowy

 

Wewnętrzny dziedziniec to w tej chwili, podobnie jak wiele kwartałów, zaniedbana  przestrzeń z przybudówkami i nieuporządkowaną posadzką. Planujemy polepszenie jakości zastanej przestrzeni poprzez oczyszczenie z przypadkowych przybudówek, garaży, miejsc postojowych. Działania nasze mają na celu stworzenie przyjaznej mieszkańcom przestrzeni zarówno do mieszkania, jak również spędzania wolnego czasu.

REWALORYZACJA KAMIENIC ISTNIEJĄCYCH

 

Kamienice 12,14

Biorąc pod uwagę charakter istniejących budynków oraz ich wartość historyczną zdecydowaliśmy się na zabiegi w niewielkim stopniu ingerujące w ich strukturę.

Elewacje mocno zniszczone i brudne, posiadające jednak ozdobne gzymsy i opaski wokół okien na elewacjach frontowych, wymagają odnowienia oraz odbudowy zgodnie z wytycznymi konserwatora z zastosowaniem nowych tynków konserwatorskich. Planuje się wykonać remont elewacji pod kontrolą konserwatora zabytków i możliwie najwierniej odtworzyć stan historyczny elewacji. Na elewacje proponujemy użycie pastelowych kolorów, których bazą są intensywne barwniki znane z historii, takie jak ochra (kolor złota) i koszenila (barwnik ciemno czerwony). Kiedyś wszystkie te pigmenty miały pochodzenie naturalne. Były tak drogie jak złoto. Od dwustu lat otrzymuje się je syntetycznie, więc są już bardziej dostępne, jednak ciągle przemawia do nas ich znaczenie symbolizujące dostojeństwo.

 

BUDYNKI PROJEKTOWANE

 

Kamienica 16 z Oficyną

Kamienica 16 poddana zostanie rozbiórce. W jej miejsce proponujemy bryłę, która zachowuje kubaturę istniejącej kamienicy, jej główne podziały, rytm otworów okiennych oraz drzwiowych z uzupełnieniem o nowe na elewacji ślepej ściany szczytowej. Utrzymujemy zasadę gradacji typową dla kamienic czynszowych ? okna na poddaszu użytkowym pozostają mniejsze, smuklejsze. Zastosowaliśmy detale okien nawiązujące do historycznej elewacji, bogatej w gzymsy, opaski okienne i tympanony na poziomie 1.piętra, będące współczesną interpretacją tych historycznych detali, w postaci opasek okiennych wykonanych z blachy stalowej. Proponujemy również odtworzenie boniowania na poziomie parteru, wprowadzenie drobnych gzymsów podokiennych oraz masywnego gzymsu zwieńczającego kamienicę ? nawiązując do kamienicy 12. Dzięki tym zabiegom kamienica nabiera miejskości i dostojnego wyrazu. Elewacja wzbogacona została o balkony z balustradą ażurową z detalem v, zarówno w miejscach pierwotnej lokalizacji od ul. Bolesława Chrobrego, jak również nowe od strony kanału i wnętrza kwartału.

 

Oficyna

Oficyna kamienicy 16 jest reminiscencją kamienicy istniejącej vis-?-vis projektowanej, po drugiej stronie kwartału, od ul. Garncarskiej, sąsiadującej z kamienicą 12. Nawiązujemy do niej poprzez zastosowanie czerwonej cegły na elewacji, rytm otworów oraz dach płaski. Cegła z rozbiórki kamienicy 16 mogłaby zostać poddana recyklingowi i wykorzystana przy budowie oficyny np. jako materiał elewacyjny, w zależności od stanu materiału.

 

Oficyny 12, 14, 16

W miejsce wyburzanych garaży planujemy, wzniesienie zabudowy oficynowej, w postaci 3 nowych  budynków 2-kondygnacyjncyh od ul. Garncarskiej, które łączą się z ciągiem kamienic oficyną o prostej  bryle zwróconej frontem do kanału. Podziały budynków poprowadziliśmy zgodnie z podziałami geodezyjnymi, w nawiązaniu do kamienic istniejących. Dzięki różnicy terenu projektowany zespół oficyn został rozrzeźbiony, kaskadowo schodząc w kierunku rzeki.

Bryły oficyn swoją wysokością, kształtem dachu   oraz swym charakterem nawiązują do istniejącej historycznie zabudowy oficynowej poprzez zastosowany materiał oraz gabaryty. Ich wzajemne usytuowanie domyka czytelnie kwartał, porządkuje przestrzeń.

Proponujemy architekturę nawiązującą do historycznej zabudowy staromiejskiej Starego Miasta, kojarzącą się z zabudowaniami gospodarczymi, konstrukcją szachulcową, poprzez zastosowanie cegły oraz drewna. Prosty rytmiczny podział elewacji pozbawiony zbędnego detalu nadaje charakter typowy dla zabudowań oficynowych, stanowiących tło dla dostojnych miejskich kamienic czynszowych. Elewacje proponujemy wykonać z cegły w pastelowych kolorach, w miarę możliwości z wykorzystaniem cegły z rozbiórki kamienicy 16.

 

Proponowane odcienie mocno wypalonej cegły, brązu i bieli harmonijnie współgrają z otoczeniem tworząc spokojne tło dla dostojnych kamienic czynszowych.
W elewacjach detal stanowią drewniane opaski okienne, balustrady proste żeberkowe ze stali malowanej proszkowo na kolor grafitowy oraz współczesne markizy/rolety materiałowe od strony południowej, będące reminiscencją  historycznie obecnych w mieście rolet, widocznych na wielu starych fotografiach.

?