Przejścia podziemne przy Dworcu Centralnym PKP w Warszawie

RODZAJ INWESTYCJI: OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWESTOR: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA – ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

LOKALIZACJA: WARSZAWA

ZESPÓŁ: SZCZEPAN WROŃSKI, ZBIGNIEW WROŃSKI, MAŁGORZATA DEMBOWSKA, ANNA MAJEWSKA, MATEUSZ MAZUROWSKI

NAGRODY: 2. NAGRODA W ” KONKURSIE ARCHITEKTONICZNYM NA KONCEPCJĘ MODERNIZACJI PRZEJŚĆ PODZIEMNYCH PRZY DWORCU CENTRALNYM PKP W WARSZAWIE”

 

 

ILUZJA PRZESTRZENI

Niniejsza koncepcja modernizacji przejść podziemnych zakłada stworzenie przestronnego wnętrza hali przy zachowaniu możliwie dużej ilości lokali usługowych. Dlatego też sufit w centralnym fragmencie hali został wykonany ze stali o właściwościach lustra, co pozwala stworzyć iluzję dwukrotnie wyższej przestrzeni i ograniczyć poczucie przebywania w ciasnym i niskim przejściu podziemnym. Lustrzany strop został zastosowany w centralnej części hali, podkreślający wewnętrzną przestrzeń handlowo- usługową.

WEWNĘTRZNY PASAŻ

Dodatkowo od strony południowo – zachodniej zostało wytyczone przejście w kierunku Dworca Centralnego. Pozwala ono uzyskać efekt przestrzenny hali, a także pomaga w orientacji powodując zróżnicowanie poszczególnych narożników hali.  Wewnętrzny pasaż pozwala skrócić drogę z wyjścia południowo zachodniego w kierunku dworca, a także stanowi dodatkową przestrzeń, będącą strefą bardziej spokojną, pozwalającą na spędzenie tu czasu w oczekiwaniu na pociąg lub autobus. Dla podkreślenia narożnika skierowanego w stronę dworca została wytyczona w jego rejonie przestrzeń o charakterze placu.

SIATKA SŁUPÓW

Istniejąca struktura konstrukcyjna hali pozwala wykorzystać siatkę słupów do wytyczenia dwóch stref – strefy szybkiej komunikacji (zewnętrznej) oraz wewnętrznej strefy handlowo – sługowej, uspokojonej. W tym celu linia witryn wewnątrz hali została wycofana w stosunku do linii słupów, ograniczając w ten sposób kolizję pomiędzy użytkownikami poszczególnych stref.

PUNKT CHARAKTERYSTYCZNY – ORIENTACJA POD ZIEMIĄ

Rozbudowany system przejść podziemnych w centrum Warszawy stanowi trudną do zrozumienia i zapamiętania strukturę, szczególnie dla gości i turystów. Monotonne pasaże i jednakowe wykończenie wszystkich ścieżek dodatkowo utrudnia orientację pod ziemią. Dlatego wnętrze projektowanej hali zostało zaprojektowane w taki sposób, aby stało się charakterystycznym punktem w sieci podziemnych korytarzy. Narożniki witryn zostały zaprojektowane jako obłe, co nadaje wnętrzu nastrój inny od pozostałych i jednocześnie ułatwia poruszanie się po hali eliminując  kąt prosty, niefunkcjonalny przy  intensywnie zatłoczonych korytarzach.

IDENTYFIKACJA GRAFICZNA

Przewiduje się uporządkowanie i uczytelnienie znaków graficznych z informacją o kierunkach wyjść z przejść podziemnych. W tym celu proponuje się zastosowanie sufitu podwieszonego wykonanego z półtransparentnej pleksi, z oświetleniem ukrytym pod stropem. Gładka płaszczyzna sufitu pozwala lepiej wyeksponować wszystkie znaki informacyjne podwieszone do sufitu. Ponadto zakłada się umieszczenie dużych, czytelnych napisów na ścianach wyjść na poziom terenu z informacją o dzielnicy, w kierunku której prowadzą.

ZADASZENIA

W rejonie skrzyżowania Alei Jerozolimskich i Alei Jana Pawła II znajduje się kilkanaście wyjść z przejść podziemnych, większość z nich przekryta jest zadaszeniami. Tak duża ilość obiektów oraz duża różnorodność elementów w centrum miasta sprawiają, że forma projektowanych zadaszeń powinna w sposób minimalny ingerować w przestrzeń ulicy. Dlatego też proponuje się oszczędną architekturę wejść do przejścia podziemnego, stosującą jedynie niezbędne elementy stalowej konstrukcji oraz szklanego przekrycia.

?