Przejścia podziemne przy Dworcu Centralnym PKP w Warszawie

 • RODZAJ INWESTYCJIOBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
 • INWESTORMIASTO STOŁECZNE WARSZAWA- ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
 • LOKALIZACJA WARSZAWA, POLSKA
 • DATA2015 r.
 • NAGRODA Druga nagroda w " Konkursie architektonicznym na koncepcję modernizacji przejść podziemnych przy Dworcu Centralnym PKP w Warszawie"
 • ZESPÓŁSZCZEPAN WROŃSKI
  ZBIGNIEW WROŃSKI
  MAŁGORZATA DEMBOWSKA
  ANNA MAJEWSKA
  MATEUSZ MAZUROWSKI

2015•02•06

 

ILUZJA PRZESTRZENI

Niniejsza koncepcja modernizacji przejść podziemnych zakłada stworzenie przestronnego wnętrza hali przy zachowaniu możliwie dużej ilości lokali usługowych. Dlatego też sufit w centralnym fragmencie hali został wykonany ze stali o właściwościach lustra, co pozwala stworzyć iluzję dwukrotnie wyższej przestrzeni i ograniczyć poczucie przebywania w ciasnym i niskim przejściu podziemnym. Lustrzany strop został zastosowany w centralnej części hali, podkreślający wewnętrzną przestrzeń handlowo- usługową.

WEWNĘTRZNY PASAŻ

Dodatkowo od strony południowo – zachodniej zostało wytyczone przejście w kierunku Dworca Centralnego. Pozwala ono uzyskać efekt przestrzenny hali, a także pomaga w orientacji powodując zróżnicowanie poszczególnych narożników hali.  Wewnętrzny pasaż pozwala skrócić drogę z wyjścia południowo zachodniego w kierunku dworca, a także stanowi dodatkową przestrzeń, będącą strefą bardziej spokojną, pozwalającą na spędzenie tu czasu w oczekiwaniu na pociąg lub autobus. Dla podkreślenia narożnika skierowanego w stronę dworca została wytyczona w jego rejonie przestrzeń o charakterze placu.

SIATKA SŁUPÓW

Istniejąca struktura konstrukcyjna hali pozwala wykorzystać siatkę słupów do wytyczenia dwóch stref – strefy szybkiej komunikacji (zewnętrznej) oraz wewnętrznej strefy handlowo – sługowej, uspokojonej. W tym celu linia witryn wewnątrz hali została wycofana w stosunku do linii słupów, ograniczając w ten sposób kolizję pomiędzy użytkownikami poszczególnych stref.

PUNKT CHARAKTERYSTYCZNY – ORIENTACJA POD ZIEMIĄ

Rozbudowany system przejść podziemnych w centrum Warszawy stanowi trudną do zrozumienia i zapamiętania strukturę, szczególnie dla gości i turystów. Monotonne pasaże i jednakowe wykończenie wszystkich ścieżek dodatkowo utrudnia orientację pod ziemią. Dlatego wnętrze projektowanej hali zostało zaprojektowane w taki sposób, aby stało się charakterystycznym punktem w sieci podziemnych korytarzy. Narożniki witryn zostały zaprojektowane jako obłe, co nadaje wnętrzu nastrój inny od pozostałych i jednocześnie ułatwia poruszanie się po hali eliminując  kąt prosty, niefunkcjonalny przy  intensywnie zatłoczonych korytarzach.

IDENTYFIKACJA GRAFICZNA

Przewiduje się uporządkowanie i uczytelnienie znaków graficznych z informacją o kierunkach wyjść z przejść podziemnych. W tym celu proponuje się zastosowanie sufitu podwieszonego wykonanego z półtransparentnej pleksi, z oświetleniem ukrytym pod stropem. Gładka płaszczyzna sufitu pozwala lepiej wyeksponować wszystkie znaki informacyjne podwieszone do sufitu. Ponadto zakłada się umieszczenie dużych, czytelnych napisów na ścianach wyjść na poziom terenu z informacją o dzielnicy, w kierunku której prowadzą.

ZADASZENIA

W rejonie skrzyżowania Alei Jerozolimskich i Alei Jana Pawła II znajduje się kilkanaście wyjść z przejść podziemnych, większość z nich przekryta jest zadaszeniami. Tak duża ilość obiektów oraz duża różnorodność elementów w centrum miasta sprawiają, że forma projektowanych zadaszeń powinna w sposób minimalny ingerować w przestrzeń ulicy. Dlatego też proponuje się oszczędną architekturę wejść do przejścia podziemnego, stosującą jedynie niezbędne elementy stalowej konstrukcji oraz szklanego przekrycia.

 

?