Port w Kędzierzynie-Koźlu

 • RODZAJ INWESTYCJIURBANISTYKA
 • INWESTOR URZĄD MIASTA - GMINA KĘDZIERZYN-KOŹLE
 • LOKALIZACJA KĘDZIERZYN - KOŹLE
 • RZEKA ODRA
 • DATA2013 r.
 • OBSZAR 41,27 ha
 • DŁ. NABRZEŻY4 038 m
 • ZESPÓŁSZCZEPAN WROŃSKI
  ZBIGNIEW WROŃSKI
  MARTA SĘKULSKA- WROŃSKA
  AGNIESZKA ŁAŃKO
  MATEUSZ MAZUROWSKI
  MATEUSZ GRACZYK

 

Celem projektu składającego się  z sześciu wariantów zagospodarowania jest przywrócenie historycznego znaczenia portu w międzynarodowym handlu i transporcie oraz zwiększenie potencjału inwestycyjnego miasta na terenie portu.

Szeroki zakres prac projektowych:

 • sporządzenie inwentaryzacji całości zakresu opracowania w tym: inwentaryzacja terenu, infrastruktury technicznej, nabrzeży, basenów portowych, budynków.
 • sporządzenie ekspertyz technicznych: budynków, nabrzeży, infrastruktury technicznej.
 • sporządzenie dokumentacji geotechnicznej
 • opracowanie sześciu wariantów zagospodarowania i uzbrojenia terenu
 • studium wykonalności.

Działania projektowe podjęte przy tworzeniu koncepcji zostały poparte konsultacjami w gronie władz miasta i specjalistów w dziedzinie żeglugi śródlądowej.

Koncepcje zagospodarowania powstały w oparciu o analizy rozwoju portu i miasta oraz szerszej analizy długofalowych działań na rzece Odrze mających na celu rozwój żeglugi śródlądowej, a także budowę kanału Odra-Dunaj-Łaba w korytarzu CETC-Route 65. Wspomniany rozwój, może zdecydowanie przyczynić się do wzrostu znaczenia portu zarówno w skali krajowej jak i środkowo-europejskiej.

?