Plac Pięciu Rogów

RODZAJ INWESTYCJI: PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

INWESTOR: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA – ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

LOKALIZACJA: WARSZAWA

ZESPÓŁ WXCA: SZCZEPAN WROŃSKI, PAWEŁ GRODZICKI, PIOTR ŁOSEK, ADRIANNA NOWAK

NAGRODY: WYGRANY PRZETARG NA OPRACOWANIE KOMPLETNEJ WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PLACU PIĘCIU ROGÓW

 

 

Idea

Plac Pięciu Rogów był historycznie skrzyżowaniem dróg: Brackiej, Zgody i Szpitalnej z ulicą Chmielną – przecięciem traktów Ujazdów-Grzybów i ulicy Chmielnej. Ramy placu i ściany wnętrza urbanistycznego wyznaczały fasady pięciu narożnych kamienic wznoszonych w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku.

Głównym celem projektu było stworzenie poprawnie działającej przestrzeni miejskiej przyjaznej i bezpiecznej dla pieszych, rowerzystów, komunikacji publicznej i czytelnie regulującej zasady ruchu kołowego.

Zgodnie z wytycznymi Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, styk ulic Brackiej, Chmielnej, Zgody, Kruczej i Szpitalnej ma zmienić swoje przeznaczenie i stać się przestrzenią współdzieloną. Dzięki zmianie priorytetów zatłoczone do tej pory skrzyżowanie przeistoczy się w plac miejski.

Na placu będzie obowiązywał swobodny ruch pieszych i rowerzystów. Uregulowany zostanie ruch kołowy, zapewniając mieszkańcom dojazd do posesji (również przy ulicach Szpitalnej i Górskiego), a także utrzymując ruch autobusów, które dziś jadą w kierunku południe-północ ulicami Kruczą i Szpitalną z częstotliwością niezakłócającą ruchu pieszego. Z przeprowadzonych analiz wynika, że tranzytowy ruch samochodowy, który do tej pory przebiegał tym szlakiem, rozłoży się równomiernie na okolicznych ulicach.

Nowy plac miejski

Nowo nasadzone, dające cień drzewa, fontanna, nowoczesna mała architektura, iluminacja – to wszystko stworzy prestiżową przestrzeń publiczną. Wprowadzenie pomiędzy zwarte kwartały zabudowy drzew liściastych zamieni ten plac w spokojną enklawę w zurbanizowanej tkance miasta. Obecność drzew oswoi otwartą przestrzeń placu.

W ramach przebudowy placu Pięciu Rogów zaprojektowano 22 klony polne, które w momencie sadzenia w gruncie będą miały 8-9 metrów wysokości. Pozycje drzew zostały precyzyjnie wyznaczone, uformowane w cztery szpalery nawiązujące do pierwotnego układu urbanistycznego placu Pięciu Rogów. Ich odpowiednie rozmieszczenie ogranicza wpływ brył korzeniowych na istniejącą infrastrukturę podziemną oraz lokalizację dróg pożarowych do budynków.

Realizacja Placu Pięciu Rogów jest częścią szerszego procesu rewitalizacji przestrzeni publicznych w Śródmieściu Warszawy.

 

?