Pałac Radziwiłłów w Wilnie

RODZAJ INWESTYCJI: OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWESTOR: LITEWSKIE NARODOWE MUZEUM SZTUKI

LOKALIZACJA: WILNO, LITWA

ZESPÓŁ WXCA: SZCZEPAN WROŃSKI, MAŁGORZATA DEMBOWSKA, KRZYSZTOF MOSKAŁA, ADRIANNA MANISTA

NAGRODY: 4. MIEJSCE W MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE ARCHITEKTONICZNYM NA PRZEBUDOWĘ PAŁACU RADZIWIŁŁÓW W WILNIE ORGANIZOWANYM PRZEZ LITEWSKIE NARODOWE MUZEUM SZTUKI

 

Koncepcja rozbudowy zabytkowego Pałacu Radziwiłłów to pomysł na miejsce spotkań mieszkańców Wilna ze sztuką w przestrzeni, która eksponuje jej wielowarstwową historię. Jej warstwa współczesna, mocno związana z kontekstem podkreśla ciągłość myśli projektowej na przestrzeni kilkuset lat, od momentu powstania budynku.

Zabytkowa fasada i współczesne detale

Założeniem było takie zaprojektowanie rozbudowy zabytkowego obiektu, by respektować pierwotny kształt budynku, w tym m.in. spadziste dachy. Pałac Radziwiłłów jest świadkiem i uczestnikiem historii od XVII wieku, widać na nim ślady różnych epok. Postanowiono uszanować złożone losy pałacu i zaproponowano spokojną oraz szlachetną architekturę, która odzwierciedla ideę jego pierwszego projektanta. Czysta i oszczędna forma architektoniczna pozwala na wydobycie walorów zabytkowej bryły. Współczesne rozwiązania i detale korespondują z historyczną fasadą i w sposób wyważony dopełniają historyczny obiekt. Tak zaprojektowana rozbudowa, a częściowo – odbudowa pałacu koncentruje uwagę na całym obiekcie, w równomierny sposób eksponując jego poszczególne części.

Miejski ogród

Zgodnie z koncepcją przestrzeń wokół pałacu powinna stać się, atrakcyjnym, reprezentacyjnym miejscem zintegrowanym z tkanką miejską Wilna, który w najlepszy sposób będzie służyć jego mieszkańcom. Dziedziniec wzbogacają zaproponowane dwie odrębne strefy publiczne – amfiteatr w części centralnej oraz zielony skwer, który może też pełnić funkcje zewnętrznej przestrzeni wystawienniczej. Postawiono na stworzeniu takiego miejsca, które stanie się łącznikiem pomiędzy muzeum a miastem. Zaprojektowane rozwiązania pozwalają zagospodarować całą przestrzeń na różne aktywności – na wykłady, koncerty, wystawy czy po prostu na spotkania mieszkańców.

Otwarta struktura całego założenia zachęca do kontaktu ze sztuką i wielowątkową ofertą muzeum. Taką otwartość symbolizuje też nowe, przeszklone wejście do muzeum zaprojektowane we wnęce, na osi pałacu. Muzeum wraz z ogrodem pełnym zieleni miałoby stworzyć atrakcyjne, miejsce spontanicznych spotkań ze sztuką i stanowić odpowiedź na współczesne potrzeby miasta oraz jego mieszkańców.

?