OSIEDLE BOCIANOWE, BYDGOSZCZ

NAZWA INWESTYCJI:  OSIEDLE BOCIANOWE

RODZAJ INWESTYCJI: OBIEKT MIESZKANIOWY

INWESTOR:                  MODERATOR INWESTYCJE

LOKALIZACJA:              BYDGOSZCZ

POW. UŻYTKOWA:       56 540 m.2

DATA PROJEKTU:         2018

ZAKRES:                       DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

ZESPÓŁ:

ARCH. MARTA SĘKULSKA- WROŃSKA
ARCH. PAWEŁ GRODZICKI
ARCH. MAŁGORZATA GILARSKA
ARCH. MICHAŁ LIPIEC
ARCH. ADAM MIERZWA
ARCH. MAGDALENA EWA NOWAK
ARCH. MAGDALENA JULIANNA NOWAK
ARCH. ŁUKASZ SZCZEPANOWICZ

 

2018•06•11

 

REWITALIZACJA
Projekt ma na celu włączenie poprzemysłowego terenu w istniejącą tkankę śródmiejską poprzez nadanie mu nowej wartości, miejskiego charakteru, a także zintegrowanie przestrzeni publicznych osiedla z otoczeniem. Zamierzeniem jest inspirowanie do aktywności i nawiązywania osiedlowych relacji społecznych.

Naturalną bramę osiedla tworzy pozostawiony dawny budynek dworca oraz część konstrukcji stalowej hali, zachowanej w formie zadaszenia dla lokalnego marketu, usług i okolicznościowych wydarzeń. Te dwa elementy oraz wewnętrzna piesza aleja staną się wizytówką osiedla, elementem rozpoznawalnym i podkreślą nową tożsamość miejsca.

OTWARTOŚĆ W RELACJI Z OTOCZENIEM
Jednym z założeń koncepcji projektowej jest otwartość wyrażająca się wielowymiarowo poprzez:
– otwarcie na miasto bogatą siecią powiązań pieszych,
– zapraszające bryły budynków oferujące wgląd do przestrzeni dziedzińców,
– zróżnicowaną ofertę mieszkań oraz przestrzeni uzupełniających dostosowaną do potrzeb osób w różnym wieku i o różnym statusie społecznym.

URBANISTYKA
W proponowanym założeniu urbanistycznym przewidziano gradację wysokościową budynków dla zwiększenia atrakcyjności przestrzennej osiedla. Od strony północnej zaprojektowane zostały 9, 11 i 12-kondygnacyjne dominanty tworząc zróżnicowaną pierzeję – „sylwetę miasta”. W stronę południową zabudowa opada tarasowo do 4 kondygnacji tak, aby wnętrze osiedla miało bardziej kameralną skalę.

PIESZA ALEJA
Elementem spinającym osiedle na linii wschód-zachód jest proponowana piesza aleja tworząca główną oś całego założenia. Wzdłuż alei zaproponowane zostały place zabaw oraz przestrzenie publiczne – każda o odmiennym charakterze – służące rekreacji i aktywnościom sąsiedzkim. Rozmieszczenie przestrzeni uzupełniających zostało zaplanowane w oparciu o analizę otoczenia istniejącego.

ZIELEŃ
Ukształtowane zostały różne rodzaje przestrzeni zielonych, wszystkie bazujące na gatunkach rodzimych.

ELEWACJE
Elewacje zaprojektowano w taki sposób, aby budowały miejski i mieszczański charakter zabudowy,
a od strony północnej tworzyły obraz pierzei kamienic. Elewacje każdego z 3 typów budynków są zróżnicowane dla nadania zespołowi różnorodności przy jednoczesnym utrzymaniu spójności ogólnej zasady kompozycji. Wrażenie harmonii i solidności budują horyzontalne i wertykalne podziały, natomiast rozmaitość jest tworzona przez odmienne materiały, detal i rysunek elewacji.

Sposób ukształtowania balkonów, logii i otworów okiennych służy uzyskaniu otwartości relacji wnętrz mieszkalnych na przestrzeń wspólną i zieleń osiedla.

Projekt zakłada wykorzystanie między innymi materiałów historycznie występujących w tej lokalizacji.

 

?