OSIEDLE BOCIANOWE

RODZAJ INWESTYCJI: OBIEKT MIESZKANIOWY

INWESTOR: MODERATOR INWESTYCJE

LOKALIZACJA: BYDGOSZCZ

ZESPÓŁ WXCA: MARTA SĘKULSKA- WROŃSKA, PAWEŁ GRODZICKI, MAŁGORZATA GILARSKA, MICHAŁ LIPIEC, ADAM MIERZWA, MAGDALENA EWA NOWAK, MAGDALENA JULIANNA NOWAK, ŁUKASZ SZCZEPANOWICZ

 

 

REWITALIZACJA
Projekt ma na celu włączenie poprzemysłowego terenu w istniejącą tkankę śródmiejską poprzez nadanie mu nowej wartości, miejskiego charakteru, a także zintegrowanie przestrzeni publicznych osiedla z otoczeniem. Zamierzeniem jest inspirowanie do aktywności i nawiązywania osiedlowych relacji społecznych.

Naturalną bramę osiedla tworzy pozostawiony dawny budynek dworca oraz część konstrukcji stalowej hali, zachowanej w formie zadaszenia dla lokalnego marketu, usług i okolicznościowych wydarzeń. Te dwa elementy oraz wewnętrzna piesza aleja staną się wizytówką osiedla, elementem rozpoznawalnym i podkreślą nową tożsamość miejsca.

OTWARTOŚĆ W RELACJI Z OTOCZENIEM
Jednym z założeń koncepcji projektowej jest otwartość wyrażająca się wielowymiarowo poprzez:
– otwarcie na miasto bogatą siecią powiązań pieszych,
– zapraszające bryły budynków oferujące wgląd do przestrzeni dziedzińców,
– zróżnicowaną ofertę mieszkań oraz przestrzeni uzupełniających dostosowaną do potrzeb osób w różnym wieku i o różnym statusie społecznym.

URBANISTYKA
W proponowanym założeniu urbanistycznym przewidziano gradację wysokościową budynków dla zwiększenia atrakcyjności przestrzennej osiedla. Od strony północnej zaprojektowane zostały 9, 11 i 12-kondygnacyjne dominanty tworząc zróżnicowaną pierzeję – „sylwetę miasta”. W stronę południową zabudowa opada tarasowo do 4 kondygnacji tak, aby wnętrze osiedla miało bardziej kameralną skalę.

PIESZA ALEJA
Elementem spinającym osiedle na linii wschód-zachód jest proponowana piesza aleja tworząca główną oś całego założenia. Wzdłuż alei zaproponowane zostały place zabaw oraz przestrzenie publiczne – każda o odmiennym charakterze – służące rekreacji i aktywnościom sąsiedzkim. Rozmieszczenie przestrzeni uzupełniających zostało zaplanowane w oparciu o analizę otoczenia istniejącego.

ZIELEŃ
Ukształtowane zostały różne rodzaje przestrzeni zielonych, wszystkie bazujące na gatunkach rodzimych.

ELEWACJE
Elewacje zaprojektowano w taki sposób, aby budowały miejski i mieszczański charakter zabudowy,
a od strony północnej tworzyły obraz pierzei kamienic. Elewacje każdego z 3 typów budynków są zróżnicowane dla nadania zespołowi różnorodności przy jednoczesnym utrzymaniu spójności ogólnej zasady kompozycji. Wrażenie harmonii i solidności budują horyzontalne i wertykalne podziały, natomiast rozmaitość jest tworzona przez odmienne materiały, detal i rysunek elewacji.

Sposób ukształtowania balkonów, logii i otworów okiennych służy uzyskaniu otwartości relacji wnętrz mieszkalnych na przestrzeń wspólną i zieleń osiedla.

Projekt zakłada wykorzystanie między innymi materiałów historycznie występujących w tej lokalizacji.

 

?