Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej w Lublinie

RODZAJ INWESTYCJI: OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWESTOR:  MUZEUM LUBELSKIE

LOKALIZACJA: LUBLIN

ZESPÓŁ WXCA: SZCZEPAN WROŃSKI, KATARZYNA DUDEK, MICHAŁ CZERWIŃSKI, MICHAŁ SOKOŁOWSKI

ZESPÓŁ RALPH APPELBAUM ASSOCIATES: TIM VENTIMIGLIA, KATARZYNA KOZERA, DR MAŁGORZATA STOLARSKA-FRONIA, SEBASTIAN SCHELLER, SARA OMASSI, AGNIESZKA BARAŃSKA, ANITA WALTER, IRENE FERIA PRADOS, MIRIAM ZANZIGER

NAGRODY: 1. MIEJSCE W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-SCENOGRAFICZNEJ ODDZIAŁU MUZEUM LUBELSKIEGO W LUBLINIE – MUZEUM ZIEM WSCHODNICH DAWNEJ RZECZPOSPOLITEJ 

 

Idea

Dzieje Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej to historia, która dotyka wielu z nas bardzo bezpośrednio – dotyczy naszych rodzin, przodków, naszego bezpośredniego otoczenia. Dlatego najistotniejszymi filarami tworzenia projektu architektonicznego i wystawienniczego były wspólna historia, odkrywanie i współtworzenie. Muzeum Ziem Wschodnich to miejsce spotkania z przeszłością i teraźniejszością, miejsce dzielenia się osobistymi doświadczeniami, historiami rodzinnymi, dokumentami i pamiątkami, to miejsce poszukiwania przodków i odbudowania urwanych relacji rodzinnych.

Rekonstrukcja i przebudowa Pałacu Lubomirskich

Projektanci wyeksponowali walory historyczne i estetyczne zabytkowego Pałacu Lubomirskich oraz dyskretnie wprowadzili niezbędną infrastrukturę techniczną, umożliwiającą stworzenie atrakcyjnego programu kulturalnego i rekreacyjnego nowoczesnego muzeum animującego życie placu. Istotnym aspektem w koncepcji jest zachowanie i odtworzenie wartościowych historycznie i architektonicznie elementów budowli i otoczenia. Twórcy chcą przywrócić oryginalną formę zabytkowego obiektu oraz odtworzyć stolarkę, kolorystykę, detal na podstawie materiałów archiwalnych oraz analogii.

Ekspozycja

Koncepcja wystawy stałej Muzeum Ziem Wschodnich w Lublinie oparta jest na wzajemnym przenikaniu się czasu historycznego, przestrzeni oraz idei i zjawisk. Ekspozycja przedstawia ziemie wschodnie jako przestrzeń podlegającą dynamicznym zmianom – ze stale zmieniającymi się granicami, lecz także jako miejsce szeroko pojętych spotkań kulturowych, koegzystencji ludzi o różnym pochodzeniu społecznym, etnicznym i narodowym i jednocześnie wizerunku tych ziem jako ostoi, matecznika polskości.

Ścieżka wystawy jest tak pomyślana, by angażować wyobraźnię i zmysły, a stanowiska interaktywne zachęcają do wracania do muzeum i odkrywania coraz to nowych informacji.
Ekspozycja ma pobudzić do dialogu na temat tożsamości i pamięci zbiorowej, dzięki czemu doświadczenie zwiedzających przeniesione zostanie poza wrota muzeum. Przyszłe muzeum będzie pełnić kluczową rolę w budowaniu wspólnej pamięci o ziemiach wschodnich i ich wielokulturowym dziedzictwie, budującej poczucie tożsamości.

Pałac Lubomirskich jako eksponat

Ciekawym rozwiązaniem jest potraktowanie samej architektury i historii budynku jako elementu wystawy. Ten wątek będzie stanowił uzupełnienie ekspozycji i będzie przedstawiony zarówno w formie odpowiednio zakomponowanych odkrywek ukazujących wybrane warstwy oryginalnych farb, tynków, struktury ceglanej, jak i multimedialnie – za pomocą rozszerzonej rzeczywistości. Zwiedzający poprzez okulary VR będą mogli przenieść się w wybrany okres życia budynku i miasta, odkrywając architekturę, stroje, dekoracje i wydarzenia z minionych czasów.

Dostępność muzeum

Muzeum będzie dostępne dla wszystkich grup społecznych. Przewidziano powierzchnie podłóg wszystkich poziomów jako wolne od barier przestrzennych oraz wprowadzenie windy w centralnej części budynku – obsługującej wszystkie kondygnacje. W projekcie wystawy oraz w wyposażeniu wszystkich stref zaplanowano rozwiązania pozwalające na odbiór ekspozycji oraz orientację w przestrzeni użytkownikom z różnymi ograniczeniami sprawności.

 

?