KOMPLEKS MUZEÓW NA CYTADELI WARSZAWSKIEJ/ Zwycięska Koncepcja Konkursowa

RODZAJ INWESTYCJI: OBIEKT KULTURY
INWESTOR: MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO
LOKALIZACJA: WARSZAWA
NAGRODY: 1. NAGRODA W MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI KOMPLEKSU MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO W CYTADELI WARSZAWSKIEJ

ZESPÓŁ:
SZCZEPAN WROŃSKI
ZBIGNIEW WROŃSKI
JAN JAWORSKI
KUBA KUPIKOWSKI
GRZEGORZ SŁAWIŃSKI
PAWEŁ GRODZICKI
MARTA SĘKULSKA
KRZYSZTOF BUDZISZ
DANIEL RUSIŃSKI
PATRYCJA MICHALAK-DĘBIEC
MICHAŁ GRZYMAŁA
AGNIESZKA ŁAŃKO
KATARZYNA KWIATKOWSKA
KATARZYNA KOWALCZYK
EWA GAJDA
AGNIESZKA NOWICKA
KATARZYNA BŁASZKIEWICZ
MICHAŁ CZERWIŃSKI
MACIEJ RUDNICKI
MAŁGORZATA DEMBOWSKA
ZANNA BUJACZ
RAFAŁ KŁOS
ANNA WÓJTOWICZ
ALEKSANDER HOŃCA

 

Wszystkie elementy kompleksu nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego skomponowano tak, aby wspólnie tworzyły opowieść o świetnej historii polskiej wojskowości.

Teren ograniczony murami dawnej fortecy został zagospodarowany kompleksowo, jako spójny przestrzennie i funkcjonalnie zespół zintegrowany z historyczną tkanką Cytadeli. Projekt nawiązuje do historycznego układu architektoniczno urbanistycznego. Budynek muzeum wraz z zabudową kubaturową (ekspozycja plenerowa zadaszona) został zlokalizowany w rejonie dawnych koszar Gwardii Pieszej Koronnej. Dominantą architektoniczną jest odtworzony plac Gwardii, pełniący funkcje reprezentacyjne. Przestrzeń placu poprzez posadzkę jest zintegrowana z holem muzeum. Sąsiadujący park również został wpleciony w opowieść o wojsku rozpoczętą w muzeum. Zaadaptowanie istniejących obiektów zabytkowych oraz różnego rodzaju zagospodarowanie terenu w postaci ekspozycji plenerowych, amfiteatru i placu zabaw dla dzieci, miało w swej intencji stworzenie parku kulturowego, którego wątkiem przewodnim jest historia i współczesność Wojska Polskiego. Ekspozycję stałą oraz wystawy czasowe rozplanowano na trzech piętrach gmachu. Znajdą się tam również różne funkcje uzupełniające tj. magazyny, pracownie konserwatorów, biura, biblioteka, zespół sal konferencyjnych z audytorium oraz zaplecze gastronomiczne. W pawilonach wystawowych zamykających plac od strony północnej i południowej znajdować się będzie ekspozycja wielkogabarytowych maszyn, pojazdów i samolotów wojskowych.
?