KOMPLEKS MUZEÓW NA CYTADELI WARSZAWSKIEJ/ Muzeum Historii Polski

RODZAJ INWESTYCJI: OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWESTOR: MUZEUM HISTORII POLSKI

LOKALIZACJA: UL. DYMIŃSKA 13, TEREN CYTADELI WARSZAWSKIEJ, ŻOLIBORZ, WARSZAWA

ZESPÓŁ WXCA:

SZCZEPAN WROŃSKI
PAWEŁ GRODZICKI
KRZYSZTOF BUDZISZ
MARTA SĘKULSKA-WROŃSKA
KATARZYNA BILLIK
RAFAŁ BOGUSZEWSKI
KAMIL CEDZYŃSKI
ANNA DOBEK
MAŁGORZATA GILARSKA
BEATA GŁAZ
MARCIN JURUSIK
LUDWIK KAIZERBRECHT
MICHAŁ KALINOWSKI
MICHAŁ KASPRZYK
MARCIN KRUK
PAULINA KUCHARSKA
JAN KUCZA-KUCZYŃSKI
ELŻBIETA LEONIEWSKA
ANNA MAJEWSKA
KRZYSZTOF MARCISZEWSKI
ADAM MIERZWA
MARIUSZ NIEMIEC
MAGDALENA E. NOWAK
MAGDALENA J. NOWAK
BARBARA PŁONCZYŃSKA
PAWEŁ SŁUPSKI
MICHAŁ STANISZEWSKI
ŁUKASZ SZCZEPANOWICZ
KAJETAN SZOSTOK
KRYSTIAN TOMCZYK
PAWEŁ WOLANIN
MICHAŁ ŻUREK

 

Nowy gmach MHP powstanie w zespole muzealnym, do którego należeć będzie już istniejące Muzeum X Pawilonu, Muzeum Katyńskie oraz powstające Muzeum Wojska Polskiego. Muzeum Historii Polski zajmie główne miejsce w całym kompleksie.  Powstanie nowych obiektów będzie krokiem w kierunku otwarcia i udostępnienia terenu Cytadeli dla mieszkańców Warszawy i przekształcenia go w „park muzeów” o ponadlokalnym znaczeniu.

Architektura budynku Muzeum Historii Polski jest świadomie budowaną narracją. Jest zapisaną w kamieniu i współczesnej formie: opowieścią o nawarstwianiu historii, odkrywaniu, odsłanianiu wielorakich znaczeń przeszłości, otwartości oraz o wolności, będącej hasłem przewodnim Muzeum. Kamienna bryła w swym wizualnym wyrazie odnosi się do nawarstwień czasu budujących materię historii. W kolejnych warstwach, niczym w przekroju archeologicznym, dostrzegamy ślady ludzkich działań, zdarzeń historii, epok. Indywidualny rysunek („osobowość”) każdej płyty kamienia, ich formacje, kompozycje, ornamentowe przetworzenia tworzą misterną tkankę wyrażającą tak indywidualny, jak zbiorowy wymiar historii, nakładanie się naturalnych i kulturowych procesów, budowanie i zacieranie pamięci. Ten zapis czasu w materii trwa.

Przestrzenne otwarcia „bryły czasu” na kondygnacji wystawowej oraz na poziomie parteru, kontynuowane jako sieć powiązanych przestrzeni we wnętrzu, są materializacją idei otwartości, przyjazności Muzeum, procesu odkrywania, zanurzenia w materię czasu, wielowymiarowości spojrzeń na historię, wolności wyboru dróg poznawania, tworzenia własnych narracji. Przeszklone otwarcia w fasadach budynku będą też sposobem komunikowania w otoczeniu aktualnych aktywności wypełniających różne części Muzeum. Jednym z najważniejszych instrumentów kształtowania atmosfery wnętrz Muzeum jest światło, zarówno to naturalne wlewające się przez otwarcia powłoki budynku z zewnątrz jak i sztuczne, przenikające i łączące widokowo przestrzenie wewnętrzne.

Muzeum Historii Polski będzie jednym z najnowocześniejszych muzeów powstających obecnie w Polsce i Europie, odwiedzanym przez ok. 500.000 gości rocznie. Będzie miejscem wielowymiarowego kontaktu z historią Polski, refleksji, a także dyskusji, zdobywania wiedzy, kontaktu z kulturą, ośrodkiem życia społecznego. Oprócz przestrzeni wystawowych, w muzeum znajdą miejsce sale edukacyjne i warsztatowe, audytoryjne, projekcyjne, gastronomia, pracownie konserwatorskie, magazyny muzealiów.

Wystawa stała Muzeum Historii Polski będzie jedną z największych przestrzeni wystawienniczych w Polsce, licząc 7 tys. m2. Wystawa jest realizowana przez zespół historyków Muzeum Historii Polski przy współpracy z historykami, historykami sztuki i ekspertami z najlepszych polskich uczelni i PAN. Wystawa będzie miała charakter narracyjny, będzie opowiadać ponad 1000 lat dziejów Polski przy pomocy oryginalnych zabytków oraz  scenografii i multimediów tworzących przestrzeń doświadczenia przeszłości.

?