Centrum Konserwatorsko-Magazynowe Muzeum Narodowego w Warszawie

RODZAJ INWESTYCJI: OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWESTOR: MUZEUM NARODOWE

LOKALIZACJA: WARSZAWA

ZESPÓŁ WXCA: SZCZEPAN WROŃSKI, MICHAŁ CZERWIŃSKI, ANNA DOBEK-LENCZEWSKA, ANNA MAJEWSKA-KAROLAK, ANDRZEJ BULANDA, ZUZANNA ROSIŃSKA, MICHAŁ SOKOŁOWSKI, MAŁGORZATA BONOWICZ, JULIA SHVETS, AGNIESZKA ROŚ, JERZY MARASEK, JAN BINZER

NAGRODY: 3. MIEJSCE W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ CENTRUM KONSERWATORSKO-MAGAZYNOWEGO MUZEUM NARODOWEGO W WARSZAWIE ORGANIZOWANYM PRZEZ MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE ORAZ SARP

 

Nowe otwarcie muzeum

Budynek Muzeum Narodowego w Warszawie to piękny, zabytkowy gmach o ogromnym znaczeniu dla polskiej sztuki i architektury. Ikona modernistycznej polskiej architektury wyraża najwyższą jakość eksponowania i opieki nad zbiorami. Muzeum podejmuje tematy sztuki we wszelkich jej przejawach i odsłonach, wchodząc w dialog z dziełami i ich twórcami, wybitnymi artystami z różnych epok. Jego nowa odsłona ma kontynuować i wzmacniać ten wizerunek.  Proponowany projekt roztacza nowoczesną wizję obcowania z dziedzictwem narodowym, którą wyraża swoją krajobrazową formą. Obraz tworzony przez projektowany budynek wraz z istniejącym gmachem podkreśla takie wartości jak: otwartość, dostępność, zwrócenie się ku naturze, mądre gospodarowanie zasobami, współistnienie kultury z naturą.

Muzeum jest inspiracją do poszukiwania takiej wizji instytucji, w której opieka nad zbiorami może zarysowywać i skłaniać do refleksji nad kluczowymi problemami dzisiejszego świata. Kultura jako źródło tej inspiracji może pomóc w kształtowaniu lepszej przyszłości, zamanifestować aktywne uczestnictwo Muzeum Narodowego w Warszawie w aktualnym globalnym zjawisku zwrotu ku naturze. Zaproponowane rozwiązanie jest swego rodzaju manifestem tego jak rozwija się nasze rozumienie celi realizowanych przez takie instytucje – prezentowania kultury jako żywego, aktywnego uczestnika w życiu społeczeństwa, budującego jego świadomość i tożsamość wyznaczające i kształtujące kierunki dyskursu publicznego.

Projektowany budynek odnajduje nowy sposób wyrażenia tych celi, realizuje wizję nowego otwarcia Muzeum Narodowego w Warszawie w kierunku parku, ukazuje tę piękną zabytkową formę, nadając jej nową współczesną twarz. Zanurzona w parku, horyzontalna bryła pawilonu z centralnie umieszczonym wejściem w formie owalnego, krajobrazowego otwarcia pozwala zaistnieć istniejącemu muzeum w otaczającej zieleni, nie zniekształcając jej relacji z historycznym parkiem i majestatycznego obrazu. Projektowany zespół osadza zabytkowy obiekt w towarzyszącym mu naturalnym ogrodzie, tworząc jednocześnie zupełnie nową jakość przestrzeni.

Pozwala to na otwarcie muzeum na szersze grono odbiorców, zaprezentowanie go jako otwartej, zapraszającej instytucji animującej życie kulturalne miasta i aktywnie w nim uczestniczącej. Wyrazisty gest otwarcia, zaproszenia pozwala wpisać się w krajobraz kulturowy, ale również rekreacyjny, edukacyjny, rozrywkowy, prezentując się jako nowoczesna, dostępna instytucja o dynamicznej, różnorodnej ofercie skierowanej do różnych grup odbiorców.

?