Bałtycki Park Sztuki w Pärnu

RODZAJ INWESTYCJI: OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

LOKALIZACJA: PÄRNU, ESTONIA

ZESPÓŁ: SZCZEPAN WROŃSKI, ZBIGNIEW WROŃSKI, MARTA SĘKULSKA-WROŃSKA, MAŁGORZATA DEMBOWSKA, KRZYSZTOF MOSKAŁA, MICHAŁ CZERWIŃSKI

NAGRODY: 1. MIEJSCE W KONKURSIE MIĘDZYNARODOWYM NA OPRACOWANIE KONCEPCJI BAŁTYCKIEGO PARKU SZTUKI W PÄRNU. ORGANIZATOR: FOUNDATION FOR THE MUSEUM OF NEW ART

 

Bałtycki Park Sztuki, czyli projekt w lokalnym kontekście

Bałtycki Park Sztuki ma być ważnym ośrodkiem kultury wspólnym dla wszystkich państw bałtyckich, zlokalizowanym w miejscowości Parnawa, w Estonii. Miasto leży nad Morzem Bałtyckim, na trasie linii kolejowej Rail Baltica, która w ciągu najbliższej dekady połączyć ma Berlin, Warszawę, Kowno, Rygę, Talin i Helsinki.

Celem międzynarodowego konkursu było znalezienie najlepszej koncepcji architektonicznej dla zespołu obiektów wystawienniczych, które mają służyć prezentacji osiągnięć architektury, filmu, muzyki, wzornictwa, literatury czy sztuki mediów.

Założeniem konkursowym było zaprojektowanie zespołu obiektów Parku Sztuki w formie obiektu zlokalizowanego na lądzie oraz dryfujących na wodzie pawilonów. Budynek umieszczony na lądzie funkcjonować ma przez cały rok, natomiast pływające pawilony mają być obiektami sezonowymi.  Każdy z nich należeć ma do jednego z krajów bałtyckich- przewiduje się więc powstanie obiektów reprezentujących 9 krajów: Estonię, Łotwę, Litwę, Rosję, Polskę, Niemcy, Danię, Szwecję oraz Finlandię wraz Wyspami Alandzkimi. Ich mobilność zapewnić ma możliwość transportowania ekspozycji drogą wodną do innych miast nadmorskich-  zespół pawilonów może w przyszłości zawitać również w Polsce.

Ideą konkursu było stworzenie wspólnego miejsca prezentacji dorobku kulturalnego poszczególnych krajów, gdzie możliwa będzie wymiana doświadczeń i kultur zacieśniająca wspólnotę krajów bałtyckich. Dlatego też zwycięski projekt zakłada stworzenie placu na wodzie, otoczonego pawilonami poszczególnych krajów, który stanie się wspólną przestrzenią dla wszystkich państw bałtyckich, sprzyjającą ich integracji, interakcji i wymianie kulturalnego dziedzictwa.

Kompleks Bałtyckiego Parku Sztuki składa się z 3 elementów- placu na wodzie wraz z pawilonami, budynku galerii oraz ogrodu- parku sztuki.

PLAC

Kwadratowy plac pozwala stworzyć wspólny dziedziniec, który w jednakowo atrakcyjny sposób eksponuje wszystkie pływające pawilony. Przestrzeń pływającego tarasu jest sercem Bałtyckiego Parku Sztuki, ale też nową, czytelnie zdefiniowaną przestrzenią publiczną w mieście  w formie placu, którego pierzeje tworzą pływające pawilony oraz budynek galerii. Jego skala oraz ukształtowanie zapewnia różnorodne wykorzystanie placu- może stanowić scenę dla miejskich wydarzeń takich jak koncerty, przedstawienia teatralne czy pokazy taneczne lub też może służyć na co dzień mieszkańcom Parnawy jako miejsce spotkań.

BUDYNEK GALERII

Budynek wystawowy swoim charakterem oraz strukturą nawiązuje do architektury  typowej dla regionów nadmorskich w Europie Północnej. Spadziste dachy o dużym kącie nachylenia są charakterystycznym widokiem dla miast portowych w rejonie Morza Bałtyckiego, w tym również dla Parnawy. Skośne dachy o różnych wysokościach pozwalają na wystawianie eksponatów o różnej skali, a cała sala wystawowa może być podzielona na mniejsze części wzdłuż podziału dachu- przy czym każda z nich może być doświetlona naturalnym, rozproszonym światłem poprzez jedną z nachylonych połaci dachu.

Podział funkcjonalny galerii ma swoje odzwierciedlenie w strukturze tradycyjnego Domu Północnego- obiektu, w którym parter stanowił przestrzeń mieszkalną, a wyższe kondygnacje były przestrzenią magazynową. Galeria w Parnawie jest przekształceniem tego podziału- parter stanowi tutaj otwartą przestrzeń publiczną, a górna kondygnacja stanowi przestrzeń wystawową- tworząc współczesny „spichlerz sztuki”

PARK

Otuliną dla budynku galerii oraz placu jest park, którego przestrzeń może być przedłużeniem ekspozycji znajdującej się wewnątrz budynku. Park na co dzień może być miejskim skwerem, dostępnym na co dzień dla mieszkańców Parnawy. Zaprojektowany został jako regularna siatka wyznaczająca odrębne obszary, z których każdy może służyć innym rodzajom aktywności. W obszarze parku mogą więc znaleźć się elementy takie jak  plac zabaw, strefa warsztatów artystycznych dla dzieci i dorosłych, strefy czytania, strefa tańca czy strefa pokazów mody. Część z tych obszarów została zaprojektowana jako miejsca zadaszone, umożliwiające organizację zajęć/warsztatów niezależnie od warunków atmosferycznych.

Miejski wzór ogrodu wraz z pływającym placem oraz charakterem proponowanej zabudowy tworzy atmosferę kameralnego „Miasteczka Sztuki”, które w swojej skali jest spójne z charakterem Parnawy a jednocześnie dodaje nowy, wyrazisty znak, widoczny w jej panoramie oraz strukturze miasta.

?