Architekt – Kierownik Projektu

Dokument informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych Kandydatów do pracy

 

2021•12•17

 

 

WXCA jest pracownią architektoniczną oferującą konsultacje programowe, projektowanie urbanistyczne, architektoniczne, inżynierię, realizację projektu wnętrz i architekturę krajobrazu.  

Nasz zespół to ludzie z kreatywnym podejściem do projektów. Łączymy potrzeby klientów z najlepszymi rozwiązaniami architektonicznymi. Cenimy sobie jakość, funkcjonalność i ponadczasowe wzornictwo. Jesteśmy przekonani, że architektura ma służyć człowiekowi i wzbogacać jego przestrzeń.

 

Architekt – Kierownik Projektu

Miejsce pracy: Warszawa

 

Nasze potrzeby:

 • Masz kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu projektu w roli PM
 • Wiesz co to odpowiedzialność za jakość, terminowość, zespół projektowy, relacje z klientem i podwykonawcami
 • Wiesz jak ważna jest koordynacja działań i procedur dot. formalno-prawnych aspektów projektu
 • Jesteś liderem, wspierającym zespół, rozwijasz jego kompetencje w obszarze projektowania i zarządzania projektem
 • Opracowywanie i ocena projektów architektonicznych we wszystkich fazach zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa budowlanego oraz innymi przepisami w zakresie projektowania i wykonawstwa, a także zgodnie z zapisami umowy i wytycznymi Zamawiającego to Twoja codzienność
 • Potrafisz zarządzać harmonogramem i wyznaczonym budżetem projektu
 • Rozumiesz istotę koordynacji międzybranżowej

Poszukiwana/Poszukiwany:

 • Posiadasz wykształcenie wyższe kierunkowe
 • Wysokie poczucie estetyki – to Twój atut
 • Min 5-let pełniłeś rolę Prowadzącego i wiesz z czym to się wiąże (samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność podejmowania decyzji)
 • Posiadasz doświadczenie we wszystkich fazach projektowych
 • Cenisz szacunek i zgodnie z tą wartością pracujesz
 • Jesteś bardzo dobrze zorganizowany zarówno w pracy własnej, jak i zespołu
 • Jesteś na bieżąco z obowiązującymi procedurami administracyjnymi, przepisami prawa budowlanego oraz warunków technicznych
 • Pracujesz w Revit i AutoCad oraz MsOffice
 • Jeśli znasz programy do zarządzania projektem to będzie to Twój atut
 • Potrafisz porozumieć się w j. angielskim
 • Jeśli masz prawo jazdy kat. B to pewnie będzie okazja wykorzystać

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez WXCA z siedzibą w Warszawie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. Urz. UE L 119, s. 1.”

W tytule maila prosimy umieścić swoje imię i nazwisko oraz nr ref.: WXCA – A – 21

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z osobami spełniającymi nasze wymagania. Osoby, które nie prześlą kompletu dokumentów (CV+portfolio) nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

?