Wyróżnienie

w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej rozbudowy Kampusu Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Organizator: Politechnika Świętokrzyska oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, 2011 r.

 
?