Wyróżnienie w konkursie

na opracowanie koncepcji architektonicznej na przebudowę, nadbudowę i rozbudowę budynku Klubu Studio przy ul. Budryka 4 w Krakowie. Organizator: Akademia Górniczo- Hutnicza, 2014 r.

 
?