WYRÓŻNIENIE DLA WXCA

w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego pl. Narutowicza w Warszawie. Organizator: m.st. Warszawa, 2013 r.

 

Zespół projektowy:

Zbigniew Wroński, Szczepan Wroński, Agnieszka Łańko, Michał Czerwiński, Małgorzata Dembowska, Marcin Bieńka, wizualizacje: Artur Adamczyk.

?