NOMINACJA

do Europejskiej Nagrody im. Miesa van der Rohe. Organizator: Fundacja Miesa van der Rohe oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, 2013 r.

 
?