III nagroda

w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-użytkowej budynku nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie

 

Sąd konkursowy pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. arch. Andrzeja Wyżykowskiego przyznał III nagrodę zespołowi WXCA w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-użytkowej budynku nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie. Projekt nowej siedziby Archiwum Narodowego to wizja współistnienia nowoczesnego i funkcjonalnego obiektu z wielowarstwowym kontekstem. Obiekt planuje się na obszarze układu urbanistycznego krakowskiego Kleparza, w sąsiedztwie zabytkowego cmentarza Rakowickiego, w otoczeniu historycznej zabudowy.

?