II NAGRODA

w konkursie architektonicznym na koncepcję modernizacji przejść podziemnych przy Dworcu Centralnym PKP w Warszawie. Organizator: Miasto Stołeczne Warszawa- Zarząd Dróg Miejskich, 2015 r.

 
?