II nagroda

w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej budynku siedziby oddziału Gaz - system w Świerklanach. Organizator: Gaz - System, 2014 r.

 
?