I nagroda „Leonardo 2013”

za projekt Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego w Białymstoku w kategorii "Town Planning and Designing", przyznana przez Biennale Młodych Architektów w Mińsku pod patronatem UIA.

 
?