I NAGRODA

w konkursie na REWITALIZACJĘ NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. RWAŃSKA 2/RYNEK 15 ORAZ RWAŃSKA 4/RYNEK 14/GRODZKA 1 WRAZ Z REWITALIZACJĄ PLACU RYNKU W RADOMIU

 

Uzasadnienie Jury:

Praca oferuje rozwiązanie charakteryzujące się wrażliwością przestrzenną i estetyczną. Osnową jest szacunek dla stanu istniejącego, który uwidacznia się w minimalistycznej formie interwencji. Nowe elementy zabudowy kwartału (kamienicy Deskurów) zdają się spełniać zaledwie potrzeby utylitarne – w możliwie najmniejszym stopniu podporządkowane są architektonicznej kreacji, co w opinii Sądu Konkursowego tworzy korzystne tło dla historycznej, zabytkowej substancji. Podobnie, pawilon mieszczący w sobie ruiny ratusza jest zaprojektowany jako forma neutralna, powściągliwa, korzystnie kontrastująca zarówno z samymi ruinami jak i z historyczną zabudową Rynku.

Zespół:

Szczepan Wroński, Michał Czerwiński, Anna Majewska

Skład sądu konkursowego:

arch. Jerzy Szczepanik – Dzikowski – przewodniczący sądu konkursowego

arch. Wojciech Gęsiak – zastępca przewodniczącego sądu

arch. Tadeusz Derlatka – członek sądu

Marek Figiel – członek sądu

Tomasz Tyczyński – członek sądu

arch. Mariusz Antos – członek sądu (sędzia referent)

 

OPIS KONCEPCJI:

Głównym celem projektu jest wyeksponowanie wysokich walorów historycznych i estetycznych zabytkowego obszaru Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu oraz wprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej umożliwiającej stworzenie atrakcyjnego programu  kulturalnego i rekreacyjnego, animującego życie rynku – serca średniowiecznego miasta.

Rekonstrukcja, przebudowa oraz rozbudowa podziemia zabytkowych kamienic utworzy elastyczny układ przestrzenny dla funkcjonowania w tej zabytkowej tkance, nowoczesnego, zintegrowanego muzeum / centrum kultury.

?