I Nagroda

w konkursie na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej przebudowy budynku starej elektrowni na potrzeby Galerii Arsenał i zagospodarowania bulwaru nad rzeką Białą. Zaproszenie do realizacji. Organizator: Galeria Arsenał oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich, 2012 r.

 
?