I miejsce w konkursie na Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej w Lublinie

 

Koncepcja WXCA i Ralph Appelbaum Associates Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej w Lublinie zdobyła I miejsce w konkursie organizowanym przez Muzeum Lubelskie w Lublinie i Zarząd Główny SARP.

Sąd Konkursowy pod przewodnictwem arch. Bolesława Stelmacha docenił projekt za największą zgodność przedstawionej koncepcji ekspozycji z założeniami programowymi i ideowymi muzeum oraz uwzględnienie kontekstu zabytkowego charakteru budynku. Dodatkowo zwycięska koncepcja WXCA i Ralph Appelbaum Associates przedstawiła najlepsze walory plastyczne, kompozycyjne i przestrzenne ekspozycji oraz rozwiązania funkcjonalno-użytkowe. Jury podkreśliło także nowatorski charakter rozwiązań ekspozycyjnych w kontekście zastosowanych technologii multimedialnych i ich kontekstu z eksponatami materialnymi. Cenne okazały się również realne podejście autorów do kosztów oraz proponowane rozwiązania innowacyjne, proekologiczne i energooszczędne.

Nad projektem pracował zespół w składzie: arch. Szczepan Wroński, arch. Katarzyna Dudek, arch. Michał Czerwiński, arch. Michał Sokołowski.

?