I miejsce w konkursie międzynarodowym

na opracowanie koncepcji Bałtyckiego Parku Sztuki w Pärnu. Organizator: Foundation for the Museum of New Art, 2013 r.

 
?