Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Warszawskiego w Chęcinach najlepszym obiektem projektowanym dla klimatu

 

Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Warszawskiego w Chęcinach wygrało prestiżowy konkurs Życie w Architekturze w kategorii „Najlepszy obiekt projektowany dla klimatu w latach 2015-2019”.

Kapituła Konkursu Życie w Architekturze pod przewodnictwem Dariusza Hermana uznała, że „to budynek symbol, w którym jednoczą się natura i kultura”. Nagrodę przyznano za „kreację obiektu, który doskonale wpisuje się w krajobraz Gór Świętokrzyskich i eksponuje jego unikalne zasoby, ograniczając przy tym negatywny ślad pozostawiony w środowisku. Wkomponowanie obiektu w nieckę będącą pozostałością wyeksploatowanego kamieniołomu Korzecko, zastosowanie wydobywanej lokalnie skały wapiennej w konstrukcji i elewacjach oraz okrycie terenu (wraz z dachami) charakterystycznymi dla regionu murawami kserotermicznymi harmonijnie łączy dzieło człowieka z dziełem natury. Szczególnym atutem jest wnikliwe rozwiązanie zagadnień efektywności energetycznej. Obiekt charakteryzuje się bardzo dobrą izolacyjnością cieplną przegród, a jego zwarta bryła pozwala na ograniczenie zapotrzebowania na energię do ogrzewania i chłodzenia. Wykorzystanie lokalnych materiałów w konstrukcji przyczynia się do zwiększenia pojemności cieplnej, a w konsekwencji pozwala na utrzymanie komfortu cieplnego w pomieszczeniach przy niższym zapotrzebowaniu na energię. Doświetlenie światłem dziennym, żaluzje zewnętrzne i rozwiązania instalacyjne konsekwentnie dopełniają przyjętą strategię projektową.

Otoczenie obiektu ukształtowano z poszanowaniem dla lokalnej fauny i flory. Zastosowane mineralne nawierzchnie przepuszczalne ułatwiają retencję wód opadowych. Obecność naturalnej skały tworzącej ścianę sali audytoryjnej pozwala jej użytkownikom na bezpośrednią kontemplację natury i jej dzieła.”

Nad projektem pracował zespół w składzie: arch. Szczepan Wroński, śp. arch. Zbigniew Wroński, arch. Paweł Grodzicki, arch. Krzysztof Budzisz, arch. Marta Sękulska, arch. Katarzyna Faszczewska, arch. Ewa Gajda, arch. Agnieszka Nowicka, arch. Katarzyna Kwiatkowska, arch. Patrycja Michalak-Dębiec, arch. Michał Czerwiński, arch. Marcin Jurusik, arch. Jacek Hawrylak, arch. Maciej Rudnicki.

 

?