Polska pracownia WXCA wygrała międzynarodowy konkurs na projekt Bałtyckiego Parku Sztuki, Ambasada RP w Talinie, 12/2013

 

Więcej informacji o konkursie można znaleźć pod linkiem :

http://www.tallinn.msz.gov.pl/en/news/polish_wxca_win_the_baltic_sea_art_park_international_competition

?