Zwycięstwo w międzynarodowym konkursie

na opracowanie koncepcji Bałtyckiego Parku Sztuki w Pärnu.

 

W dniu 11 grudnia 2013 roku w Muzeum Architektury w Talinie odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników międzynarodowego konkursu architektonicznego na projekt Bałtyckiego Parku Sztuki. Międzynarodowe jury, którego członkowie reprezentowali oprócz Estonii także Wielką Brytanię, Danię, Finlandię i Szwecję przyznało pierwsze miejsce w konkursie naszej pracowni.  Nagroda  została wręczona przez panią Minister Kultury Urve Tiidus, w obecności ambasadorów krajów bałtyckich oraz przedstawicieli władz lokalnych. Na uroczystości obecni byli m.in. Toomas Kivimägi- burmistrz Parnu (Parnawy), miasta, które było gospodarzem konkursu, Mark Soosaar- dyrektor Muzeum Nowej Sztuki- głównego organizatora wydarzenia oraz Peeter Pere- przewodniczący Stowarzyszenia Architektów w Estonii.

Autorami nagrodzonej pracy jest zespół w składzie: Zbigniew Wroński, Szczepan Wroński, Marta Sękulska- Wrońska, Małgorzata Dembowska, Krzysztof Moskała, Michał Czerwiński, Sebastian Kochel.

Drugą nagrodę otrzymał zespół z Londynu, trzecią- zespół z Bilbao w Hiszpanii. Na konkurs wpłynęło około 80 prac, z czego 2/3 prac pochodziło z różnych krajów Europy i świata.

Bałtycki Park Sztuki ma być ważnym ośrodkiem kultury wspólnym dla wszystkich państw bałtyckich, zlokalizowanym w miejscowości Parnawa, w Estonii. Miasto leży nad Morzem Bałtyckim, na trasie linii kolejowej Rail Baltica, która w ciągu najbliższej dekady połączyć ma Berlin, Warszawę, Kowno, Rygę, Talin i Helsinki.

Celem międzynarodowego konkursu było znalezienie najlepszej koncepcji architektonicznej dla zespołu obiektów wystawienniczych, które mają służyć prezentacji osiągnięć architektury, filmu, muzyki, wzornictwa, literatury czy sztuki mediów.

Założeniem konkursowym było zaprojektowanie zespołu obiektów Parku Sztuki w formie obiektu zlokalizowanego na lądzie oraz dryfujących na wodzie pawilonów. Budynek umieszczony na lądzie funkcjonować ma przez cały rok, natomiast pływające pawilony mają być obiektami sezonowymi.  Każdy z nich należeć ma do jednego z krajów bałtyckich- przewiduje się więc powstanie obiektów reprezentujących 9 krajów: Estonię, Łotwę, Litwę, Rosję, Polskę, Niemcy, Danię, Szwecję oraz Finlandię wraz Wyspami Alandzkimi. Ich mobilność zapewnić ma możliwość transportowania ekspozycji drogą wodną do innych miast nadmorskich- zespół pawilonów może w przyszłości zawitać również w Polsce.

Ideą konkursu było stworzenie wspólnego miejsca prezentacji dorobku kulturalnego poszczególnych krajów, gdzie możliwa będzie wymiana doświadczeń i kultur zacieśniająca wspólnotę krajów bałtyckich. Dlatego też naszą propozycją jest stworzenie placu na wodzie, otoczonego  pawilonami poszczególnych krajów, który stanie się wspólną przestrzenią dla wszystkich państw bałtyckich, sprzyjającą ich integracji, interakcji i wymianie kulturalnego dziedzictwa.

Organizator konkursu:

http://www.arhliit.ee/english/news/eal/polish-wxca-win-the-baltic-artpark-competition/

?