Wyróżnienie w konkursie

na rozbudowę kampusu Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

 

Teren Politechniki w Kielcach ulega ciągłemu przeobrażeniu. Powstają nowe budynki dydaktyczne i sportowe. Poszczególne kubatury dołączane są do systemu funkcjonalnego uczelni. Podstawowym założeniem koncepcji urbanistycznej było uzupełnienie funkcjonalnej oferty kampusu bez zaburzenia istniejącego układu. Istotne było też zintegrowanie poszczególnych funkcji terenu poprzez system komunikacji wewnętrznej oraz stworzenie nowej jakości przestrzeni publicznej pozwalającej na jej identyfikację.

Ideą projektu BUDYNKU CENTRUM KONFERENCJI, INNOWACJI, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I USŁUG ADMINISTRACYJNYCH było stworzenie reprezentacyjnego obiektu o czystym układzie funkcjonalnym, działającym niczym układ scalony. Wymagane programem funkcje opierają się na przepływie informacji. W centrum konferencyjnym następuje ich generowanie i wymiana. Z kolei w przestrzeniach biurowych informacje są przetwarzane by potem w różnej postaci wyjść poza budynek i dołączyć do globalnego układu wymiany wiedzy.

Zespół autorski: Zbigniew Wroński, Szczepan Wroński, Marta Sękulska, Agnieszka Stachańczyk, Ewa Gajda, Katarzyna Błaszkiewicz, Rafał Kłos

?