Muzeum Narodowe w Krakowie

 

Zaplanowano wyeksponowanie okazałego, zabytkowego gmachu w widoku z perspektywy skrzyżowania ulic J. Piłsudskiego i al. A. Mickiewicza – zaproponowano przywrócenie oryginalnej formy frontu i wejścia (usunięcie windy i rampy z tego obszaru) oraz zachowanie i rekonstrukcję oryginalnych form wykończenia zabytkowego wnętrza reprezentacyjnego holu. Otwarta przestrzeń reprezentacyjnego placu -przedpola historycznego wejścia wzmacnia monumentalny charakter okazałej, masywnej bryły Muzeum.

Od zachodniej strony zaprojektowano nowe wejście do muzeum w formie zadaszonego placu, płynnie łączącego zewnętrze z wnętrzem. Posadzka placu subtelnie wznosi się ku wejściu na poziom parteru istniejącego budynku. Forma obszernego zadaszenia wzmacnia powiązanie muzeum z zielonymi Krakowskimi Błoniami, wyraża otwartość, dostępność, wprowadza odwiedzających na poziom dachu. Pełniąc uzupełniającą, służebną funkcję wobec historycznego gmachu – tektoniczna, wielkoprzestrzenna struktura tworzy jego nową, elegancką oprawę.

Od północnej strony zaproponowano przebudowę elewacji w oszczędną, jednorodną formę przeszklenia z holem wejściowym do biblioteki z czytelniami, przestrzeni biurowych oraz pracowni konserwacji. Lokalizacja zapewnia tym funkcjom optymalne oświetlenie rozproszonych, północnym światłem. Jednocześnie strefa wejścia Muzealnej Biblioteki znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Biblioteki Jagiellońskiej korespondując programem z sąsiednimi, reprezentacyjnymi gmachami instytucji oświaty.

Dach budynku zagospodarowano tarasem widokowym oraz kubaturą we wskazanym obrysie – odpowiednio wycofaną względem gzymsu – mieszczącą przeszkloną, podłużną restaurację z panoramicznym widokiem na stare miasto, wielkoprzestrzenną salę wielofunkcyjną w południowej części oraz pracownię konserwacji oraz strefę edukacji w północnej części. Obszerny, dwupoziomowy taras dostępny jest z zewnątrz, niezależnie od funkcjonowania muzeum. Krajobrazowa forma powierzchni dachu obiektu tworzy atrakcyjną scenerię dla plenerowych wydarzeń związanych ze sztuką, edukacją, rekreacją.

?